dinsdag 28 oktober 2008

Inloopbijeenkomsten

Voornemen:

Inloopochtend voor de cursus 23 dingen op donderdag 4 december van 9.30 - 12.00 uur in Staphorst.

Inloopochtend op maandag 15 december van 9.30 - 12.00 uur in Hardenberg.

Nader bericht wordt ook nog gemaild, als met name de locaties geaccordeerd zijn. Maar noteer deze data alvast en houd deze weblog en nadere berichtgeving in de gaten.

donderdag 23 oktober 2008

Nog zoveel dingen te gaan

Zit je op schema? Ben je met ding 13 of 14 bezig?

Als je daar nog (lang) niet aan toe bent, dan ga je OBD-planning niet halen. Op 4 december is de slotbijeenkomst in Nijverdal.

Die datum hoeven we in Dalfsen, Staphorst en Hardenberg niet te 'halen'. We kunnen rustig nog even wat tijd nemen en bijvoorbeeld een slotbijeenkomst in januari of februari 2009 houden.

Maar bedenk wel dat zo'n uitstel waarschijnlijk geen oplossing biedt als je nu nog lang niet bij ding 14 bent. Want: wat je 'achterloopt', haal je alleen met extra inspanning weer in. Bedenk dan voor je zelf eens eerlijk waar je de komende weken die tijd vandaan gaat halen: druk met allerlei zaken, in de bibliotheek is er van alles te doen en dat vergt elke keer meer tijd dan je denkt, je hebt een privé-leven, je wilt eens een keer wat leuks doen... Natuurlijk is het werken aan de cursus 23 dingen leuk, maar omdat het ook een beetje moet niet altijd.

Kun je je strategie aanscherpen om de cursus te doorlopen? Kun je echt met de eierwekker naast de computer gaan zitten en verslag doen van je half uur onderzoek naar een of ander ding? Ook als je zelf het gevoel hebt, dat je nog lang niet zover bent om verslag van je inspanningen te doen? En je dus moet toegeven dat je geen concreet resultaat te melden hebt of iets moois kunt laten zien? En wat zal Jan daar van zeggen? En erger nog, dan staat er ergens op internet een broddellapje tentoongesteld?

Bij een aantal mensen heb ik veel inspanningen gezien om het weblog op te pimpen, maar zijn er nog niet veel dingen gedaan. Mooi, maar wat koop je ervoor?

Denk nog eens na of het anders kan. Minder tijd aan de franje, even het ding lezen, even wat klikken en kijken, even een tekstje, ding klaar! Soms heb je voor je gevoel misschien maar half begrepen waar dat ding precies over ging, misschien zelfs minder. Bedenk dat het mogelijk is dat je bij ding 17 iets tegenkomt dat je helpt om bijvoorbeeld achteraf ding 8 beter te begrijpen. En bedenk ook dat de hele cursus 23 dingen niet wegloopt. Je kunt je later nog wel weer eens in specifieke onderdeeltjes verdiepen.

Lees dit vooral als pleidooi om actief de dingen op te pakken en te doorlopen, met je blik doelgericht op de eindstreep gericht! Heel veel succes!

dinsdag 14 oktober 2008

Flickr-moe?

Ben je met flickr bezig geweest en krijg je niet voor elkaar wat je zou willen?

Kijk eens op dit bericht, hier vind je een alternatief!