vrijdag 15 mei 2020

Duurzaam cursusaanbod


Veel bibliotheken (en niet alleen daar!) hebben de laatste tijd verrassende en prachtige activiteiten ontplooid om mensen op andere manieren van dienst te zijn. Daar zitten mooie initiatieven bij, bijvoorbeeld voor kwetsbare gezinnen. Het zou mooi zijn als we een aantal daarvan ook na de corona-crisis kunnen blijven aanbieden.

Het gemis van persoonlijk contact en een luisterend oor deed zich deze maanden sterk voelen. Juist dat gemis laat je ervaren wat dat betekent en hoe belangrijk het is dat dit zo spoedig mogelijk weer mogelijk moet zijn. Het belang van elkaar ontmoeten, een gesprek kunnen voeren, iemand die luistert naar wat je zegt. Ik heb dat onder andere in Klik&Tik-bijeenkomsten vaak gemerkt: je verhaal kunnen doen in een groep die met aandacht naar je luistert kan het zelfvertrouwen een positieve impuls geven en geeft soms vleugels om je dingen eigen te maken waar je eerst geen zin in had en waarvan je de noodzaak niet zag. Daarbij is het wel van belang dat je als groep (en begeleider) oog en oor blijft houden voor verschillen tussen mensen en hun behoeftes. Je moet dus goed kunnen differentiëren: mensen, situaties, apparatuur, wensen en leerbehoeftes zijn zo verschillend, daar moet wel voldoende adequaat op ingespeeld worden.

De veelheid aan nieuw cursusmateriaal dat de afgelopen weken opdook en vanachter slot-en-grendel (lees: vanachter licenties) werd opengesteld, biedt veel mogelijkheden om mensen in de toekomst nog veel meer gericht en persoonlijk te begeleiden dan we al deden op hun leer- en ontwikkelpad. Ik hoop dat het meeste blijft en ingezet kan worden, juist om die verschillen tussen mensen te kunnen behappen.
Een van de voorbeelden van nieuwe mogelijkheden is het aanbod van
Skillstown – kijk bij de tegel Meer leren.

Maar er zijn ineens ook veel meer aanbieders, er zijn veel partijen die hierin meedoen. De gemeente Hardenberg is een samenwerking met RegioOpleiders aangegaan en wil een groep mensen ondersteunen met een mooi aanbod. Prachtig! En daar is niets op af te dingen. Maar mag ik daar wel aan toevoegen: kan er misschien nog wat bij?

Zouden we kunnen erkennen dat in het leven van velen, misschien wel van iedereen vroeg of laat een crisis de kop kan opsteken? Een burn-out, ontslag, een faillissement, het zijn een paar voorbeelden van zaken die ons mensen kunnen gebeuren en die een noodzakelijke koerswijziging met zich mee brengen. Het grote verschil met de tijd van nu is dat deze persoonlijke crisissen meer door de tijd heen en individueler zijn. Schaamte kan daarbij ook nog een rol spelen. Daardoor zijn deze wel permanent aanwezig, maar veel minder zichtbaar. Maar niet minder heftig.
Als we dat erkennen is het zaak om meer duurzaam een aanbod te presenteren waar mensen gebruik van kunnen maken op het moment dat ze dat nodig hebben.
Bouw daarom (verder) aan een plek waar je belangeloos naar toe kunt om te kijken of je weer wat zaken op de rails kunt krijgen. Door een gesprek aan te gaan en te kijken of je met een cursus aan nieuwe perspectieven kunt werken. Waar je altijd terecht kunt. Waar je vertrouwen in hebt. Dat zou een bibliotheek kunnen zijn.

Maar daar mag nog wel hard aan gewerkt worden. De kwetsbaren in deze samenleving weten hun weg niet te vinden in de strijd om de aandachtsconcurrentie, weten hun belangen minder goed te behartigen, komen er niet uit en haken af. Maken we het helder en overzichtelijk voor hen of laten we ze zelf hun weg zoeken in een woud van aanbod en blijven we ons daarbij zorgen maken om de afhakers die zichzelf het liefst onzichtbaar maken?
Alleen echte samenwerking kan ons redden. Dus niet over elkaar heen buitelende organisaties die allemaal iets doen (en ondertussen hun eigen belang nog steeds goed weten te behartigen), maar met echte aandacht en zorg een werk- en ontmoetingsplaats creëren waar mensen de gelegenheid krijgen en houden om in een open, ongedwongen sfeer elkaar te ontmoeten. Daarbij staat me voor ogen de manier die levende studiekringen vinden om met elkaar om te gaan. Met ruimte en respect voor elkaar, geen (verborgen) agenda, gewoon plezier en ontmoeting vooropstellen. En graag wat verdieping in de vorm van kennisoverdracht, informatie- en meningsuitwisseling, in allerlei vormen. Hoe krachtig dat kan werken is min of meer ongekend.

Dus:
  • Laten we het toegenomen aanbod aan (digitale) cursusmogelijkheden vasthouden en uitbouwen
  • Besteed blijvend veel aandacht aan een plein (fysiek en digitaal), waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar tijd willen en kunnen doorbrengen
  • Besteed bijvend veel aandacht aan egoloze dienstverlening (niet het belang van welke organisatie of hulpverlener dan ook), maar het belang van de persoon die (misschien wel) hulp nodig heeft dient voorop te staan
  • Besteed blijvend veel aandacht aan de processen die plaatsvinden tussen mensen en bied daarin ongedwongen relevante mogelijkheden aan op het moment dat je verwacht dat de ontvanger daar iets mee kan en wil
  • Besteed blijvend veel aandacht aan menselijke begeleiders die een rol kunnen en willen spelen in de hierboven genoemde processen in de vorm van opleiding (op dezelfde manier als hierboven beschreven) en ervaring opdoen in de praktijk

donderdag 14 mei 2020

Podcast luisteren - Bespreking digitale uitdaging 4

De website die in de cursus behandeld wordt, kan een uitdaging zijn. Als je regelmatig met een browser en zoekmachine werkt, zal het misschien wel gemakkelijk zijn.


Op deze site vind je veel podcasts in diverse rubrieken. Om lekker verder te ontdekken en uit te proberen.

De mogelijkheid van aanmelden voor een nieuwsbrief vind je helemaal onderaan de pagina:


Als je 'Hortus, koffie, podcast' intypt in je zoekmachine, kom je vast uit bij de podcast over koffie op de website van de Hortus in Amsterdam:

Maar via de rubriek Podplanten van Podcastluisteren kom je er natuurlijk ook:


Veel luisterplezier!vrijdag 1 mei 2020

Digitale uitdagingen genoeg


Mevrouw heeft een iPad. Die heeft een update gehad en ‘alles is nu in de war’. Ze kan niet meer op de vertrouwde manier e-mailen en als ze de app voor internetbankieren aanklikt, komt er een melding dat deze niet meer ondersteund wordt en dat ze moet updaten. Maar dat is nu juist gebeurd en toen was deze ellende het gevolg. En nu moet ze een scanner gebruiken maar dat heeft ze nog nooit gedaan, dat was nooit eerder nodig. Waarom dan nu wel? En dat icoontje van de bank ziet er heel anders uit dan eerder. En ze komt er niet in, ze kan niet meer op haar rekening kijken.

Mevrouw is tachtig. Haar zoon woont op afstand en kan niet even langskomen. Ze heeft deze iPad al een paar jaar en onze eerste kennismaking kan ik me nog goed herinneren: ze durfde de iPad niet uit de doos te halen zonder een ‘deskundige’ die naast haar zat. Toen leek de mogelijkheid om te kunnen e-mailen nog lichtjaren ver weg, maar op een prachtig moment (enkele jaren geleden) kreeg ik een mailtje van haar. Kortom, ze had toch haar schreden gezet op het digitale pad, maar van harte? Nee hoor! En over dat laatste kan ze boeiend vertellen!

Ze vertelt ook dat ze contact heeft gehad met de bank. Ze had een mijnheer aan de telefoon die haar wel even zou helpen.
“Wilt u internetbankieren of via de app?”
“Dan moet u me eerst vertellen wat dat is. Ik weet niet wat u bedoelt met die termen.”
“Als u me even uit laat praten, dan zal ik het allemaal uitleggen.”
“Nee, als u woorden gebruikt die ik niet begrijp, dan kan ik het niet volgen. Dan komt dit echt niet goed.”
Een paar dagen later belt iemand aan. Een bosje bloemen voor mevrouw. Van de bank. Met een kaartje: “Bedankt voor het fijne gesprek”.

De situatie nu:
  • Mevrouw is beduusd en onzeker: heb ik niet te veel en te hoog van de toren geblazen, ik was niet aardig…
  • De bank: weer een tevreden klant
  • Internetbankieren: onveranderd onmogelijk

“Much Ado About Nothing” is al eeuwen geleden geschreven door William Shakespeare. Blijkbaar nog steeds actueel. Maar dat was een klucht.

Koppeling theorie – praktijk


Ik heb hier enkele digitale uitdagingen besproken. Recent is er aan het cursusmateriaal van Klik & Tik. Het internet op een set werkbladen toegevoegd. Dat kan door begeleiders naar hartenlust ingezet worden om mensen de vertaling te laten maken van theorie (in filmpjes kijken hoe het werkt, in oefeningen laten zien dat je het principe begrijpt) naar praktijk.

Een goede coach/begeleider/docent zal deze werkbladen op een passende manier in kunnen zetten. Soms kun je ze direct gebruiken. Soms is het beter om ze te vertalen in een meer concrete opdracht – zodat je de kans verkleint dat de cursist verdwaalt in de vragen en keuze-mogelijkheden van deze werkbladen. En als je dan de vertaling weet te maken naar terreinen waar de cursist interesse in heeft, vergroot dat de kans op succes.
En misschien kun je ze ook gebruiken om bij een praktijksituatie te beginnen waar een cursist mee te maken heeft en daarna pas de theorie aan te bieden. Allemaal afhankelijk van de interactie en de kwaliteit van de begeleiding.
Fijn dat deze set er is, een onuitputtelijke bron en een belangrijk element in het welslagen van het proces dat je met elkaar kunt doorlopen. Te vinden in het Volgsysteem van Oefenen.nl onder extra materiaal bij de cursus Klik & Tik. Het internet op.

En als we het nu toch over digitale uitdagingen hebben? De film I, Daniel Blake wordt vanavond laat uitgezonden op NPO 2. Kijken!