vrijdag 26 februari 2016

Verbinding

Drie verhalen wil ik hier delen, alle drie vertellen ze wat over verbinding.

De coördinator van de sociale wijkteams daagde ons als bibliotheekmensen uit:
"Kunnen jullie de ramen verder open gooien en meer naar buiten kijken? Ik zie een rol voor de bibliotheek weggelegd op diverse terreinen, maar dat betekent wel dat je het vertrouwde interne terrein los moet laten en je meer moet richten op maatschappelijke zaken, zoals vechtscheidingen, het ondersteunen van mantelzorgers, opvoedingsondersteuning voor de Somalische gemeenschap en het meehelpen aan het combineren van ouders met gezonde kinderen en zij die licht verstandelijke gehandicapte kinderen hebben.
Zouden jullie zoiets kunnen? En dat hoeft niet allemaal in één keer, je kunt klein beginnen. Maar dan wel zodanig dat het niet alleen een project van een eenling is, maar een gedeelde filosofie van de hele bibliotheek, Iedere bibliotheekmedewerker dient innerlijk helemaal overtuigd te zijn van de beleidskeuze en dat van top tot teen uit te stralen. Zou dat mogelijk zijn?"

In een workshop kwam het verhaal voorbij van een succesvolle bijeenkomst voor NT2-ers in de bibliotheek. Met een goed verhaal en een gedegen voorbereiding lukte het om de doelgroep te boeien en aan te spreken op een manier dat ze zich ook aangesproken voelden. Ze werden begrepen en waren enthousiast om verder te gaan, om te leren, om op deze manier te investeren in hun eigen maatschappelijke kansen en integratie in de Nederlandse samenleving.
Toch liep het mis.
Het project liep vast, omdat het teveel alleen maar een zaak van die ene medewerker was. Anderen vonden het vreemd, deze doelgroep was toch anders, de taal en de manier van communiceren, het paste niet in de bibliotheek. Deelnemers voelden feilloos aan dat men toch niet zo erg welkom was in dat instituut bibliotheek. Die ene medewerker was dan misschien wel met hen begaan en die is dan vast wel ok, maar die anderen die kortaf reageren of ongeïnteresseerd lijken of je eerder lastig dan leuk vinden. Zo is het toch niet zo leuk om weer naar die bijeenkomst in de bibliotheek te gaan. En zo bleven de deelnemers weg en mislukte het project.

Op een begrafenis zagen de mensen in de volle zaal hoeveel mensen een band met de overledene gehad hadden. "Ieder van u had het gevoel speciaal te zijn voor haar. Voor ieder van u had ze oog en oor en was ze betrokken met uw wel en wee. En kijk nu eens om u heen met wie ze dat speciale gevoel ook had. Met zoveel mensen was er dat speciale gevoel van verbinding."

Rond de bibliotheekformule hebben we ons op het verkoopproces gericht. Verkoopgesprekken geanalyseerd, de presentatie in de winkel vergeleken met de bibliotheek. Maar vooral gekeken hoe mensen daar in acteren.
Een belangrijke conclusie was dat alles moet kloppen om succesvol te zijn. Elk detail kan gemakkelijk roet in het eten gooien.
Bij complexe relaties tussen mensen rond maatschappelijk soms moeilijke thema's geldt dat niet minder. Als we als bibliotheek daar een rol in spelen, dan zullen we de uitdaging aan moeten gaan. Dan moet alles kloppen, tot in de kleinste details.
Laten we daarbij het advies in het oog houden dat ik hierboven al noemde: hou het klein, begin in een overzichtelijke omgeving, de setting mag beperkt zijn. Als het daar lukt om met elkaar een prettige menselijke samenwerking te realiseren, waarbij mensen zich echt positief verbonden weten. Dan hebben ze wat met elkaar en dan hebben ze wat voor elkaar over.
Als je zoiets ergens hebt gerealiseerd, dan kan je het later misschien uitbreiden.

Bibliotheekontwikkeling door mensen een band met elkaar op te laten bouwen. Het gaat lukken, we blijven zoeken naar de verbindende factoren.vrijdag 19 februari 2016

Dossier 't Denk-Gelag Journalistiek


Werkwijzer voor journalistiek denken en doen


"Een handzaam lesboek dat – ook voor leken – duidelijk uitleg geeft over journalistieke uitgangspunten bij keuzes die dagelijks gemaakt moeten worden bij de nieuwsselectie."
Hans KeesmaatJournalistiek in de bibliotheekcatalogus:
http://www.bibliotheekdalfsen.nl/catalogus#/search?qs=journalistiek

Journalistiek in de bibliotheek-netwerk-catalogus (Overijssel):
http://www.bibliotheekdalfsen.nl/catalogus#/search?qs=journalistiek&src=1

Journalistiek in de bibliotheekcatalogus (ook buiten ons netwerk):
http://www.bibliotheekdalfsen.nl/catalogus#/search?qs=journalistiek&src=2

Journalistiek in de bibliotheekcatalogus (E-books):
http://www.bibliotheekdalfsen.nl/catalogus#/search?qs=journalistiek&src=3

Journalistiek in de bibliotheekcatalogus (Muziektitel):
http://www.bibliotheekdalfsen.nl/catalogus#/search?qs=journalistiek&src=4
(het gaat hier niet om muziek, maar om een dvd van Van Kooten & De Bie. JtB)

Journalistiek in de bibliotheekcatalogus (Delpher):
http://www.bibliotheekdalfsen.nl/catalogus#/search?qs=journalistiek&src=6

Journalistiek in de landelijke bibliotheekcatalogus:
http://zoeken.bibliotheek.nl/
type Journalistiek in het zoekveld. Klik door op verwante onderwerpen links in de woordenwolk en vind nog meer soorten materialen dan in voornoemde catalogi, bijvoorbeeld in de Krantenbank.

Een aangemaakte lijst in Goodreads over Journalistiek.

Een aantal internetlinks over Journalistiek:

http://www.denieuwereporter.nl/ 
https://twitter.com/nieuwereporter
https://www.facebook.com/denieuwereporter/http://nieuwejournalistiek.nl/dronejournalistiek/


Journalistiek op Youtube:Meer op Youtube over Journalistiek

Graag ontvang ik reacties op deze lijst. Als er tips en aanvullingen zijn, dan houd ik me van harte aanbevolen.

Daarnaast zoek ik hulp bij het samenstellen van zo'n dossier. Het verzamelen van materialen (niet alleen fysiek, maar ook digitaal) is een tijdrovende, maar ook leuke klus. Wie daarin een bijdrage zou willen leveren, is van harte welkom!
Maar ook in de presentatie en de manier waarop je dat zo effectief en aantrekkelijk mogelijk doet, kan ik nog wel wat hulp gebruiken. Daarover van gedachten wisselen, zoeken naar de mooiste manieren om een dossier samen te stellen en te presenteren - er is via internet veel mogelijk, maar wat is handig en het beste te gebruiken? Ik zie reacties met belangstelling tegemoet!

woensdag 17 februari 2016

Taallessen, we kunnen niet wachten!

Onder de kop "Syriërs storten zich liefst snel op taallessen" heeft de Stentor vandaag een artikel over taallessen aan vluchtelingen. Er is veel behoefte om snel Nederlands te leren en er zijn veel initiatieven.
Er is bij alle positieve energie te bespeuren, er wordt veel hulp geboden, er worden veel mensen geholpen.
Focus Forward van Konnektid brengt vraag en aanbod bij elkaar. Asielzoekers kunnen hier vragen om taalles, vrijwilligers kunnen aangeven dat ze iemand les kunnen geven en begeleiden.

Zorg is er ook: wat is de kwaliteit van de ondersteuning en sluit het wel aan op de inburgeringscursus? In het artikel komt het niet aan de orde, maar in de bibliotheek hebben we de oplossingen in huis via Taalkit Dutch voor vluchtelingen. Direct inzetbaar, flexibel, kwaliteit biedend, perfect aansluitend bij de andere taal- en inburgeringscursussen van Oefenen.nl. Voor iedereen beschikbaar, de bibliotheek heeft het. En voor een vervolg is de persoonlijke begeleiding op maat van het Taalpunt onvolprezen.
Jammer dat dit nergens in het artikel genoemd wordt, want dit kan zo handig zijn voor de doelgroep en de begeleiders. Er is dus nog heel veel te doen om de bekendheid van dit aanbod te vergroten.
vrijdag 12 februari 2016

Materialen Nederlands leren

In het tijdschriftnummer van Les (Tijdschrift voor Nt2 en taal in het onderwijs) van december 2015 staat een mooi overzicht van materialen.

Welbevinden
Onder het kopje Welbevinden een lijstje boeken en websites over vluchtelingen. Hier kun je verdieping vinden in achtergronden en ervaringen van mensen die hier naar toe gekomen zijn. Vaak belangrijk en soms essentieel als je goede begeleiding wilt bieden.

Taal
Onder Taal vind je eerst een paar Leesboeken. Verhalen voor en door vluchtelingen. Een manier om je in te leven in je medemens.
Daarna enkele Woordenboeken. Een woordenboek kan een praktisch handig hulpmiddel zijn bij de communicatie.
Dan Sites waar vluchtelingen en asielzoekers meteen Nederlands kunnen leren. We kennen in de bibliotheek de onvolprezen site www.oefenen.nl. Op verschillende manieren kan deze site ingezet worden bij het leren van Nederlands en de inburgering. Maar er worden nog meer sites genoemd die we in kunnen zetten.
Dan volgt er nog een aanvullende lijst van Andere websites om Nederlands te leren. Mooi om inspiratie op te doen, zodat je nog eens op een nieuw, verfrissend idee komt in de begeleiding van je taalmaatje/-klas.
Het overzicht wordt afgesloten met een lijstje Lesboeken.

Het volgende nummer van Les zal geheel besteed zijn aan leermiddelen. Ik overweeg om een abonnement te nemen - daarmee heb je ook toegang tot het digitaal archief van Les. Dat kan gezien de ontwikkelingen best de moeite waard zijn, maar op dit moment heb ik alleen enkele papieren edities van het decembernummer van Les (nummer 196). Alleen als er voldoende verwachting is dat een abonnement ook zinvol genoeg ingezet kan worden, zullen we het plan om een abonnement te nemen concreet maken. Als je hierover een idee met me wilt delen, laat het weten!
Datzelfde geldt als je specifiek vermelde materialen zou willen bekijken/uitproberen. Via de catalogus van Bibliotheek Dalfsen of Bibliotheek Hardenberg kun je zelf zoeken/reserveren, maar als je hulp nodig hebt of aanvraagkosten wilt voorkomen, laat me dat weten. Ik zal dan kijken wat ik voor je kan doen.

vrijdag 5 februari 2016

Empathie, waar vind je dat?

"Wij vormen met elkaar de samenleving. Door onze houding, onze blik en onze woorden, onze antwoorden en vragen, maken we met elkaar de omgeving..."
Dat schrijft Minister Bussemaker in het voorwoord van het rapport "2 werelden 2 werkelijkheden; hoe ga je daar als docent mee om?". Het rapport is geschreven door Margalith Kleiwegt die op diverse scholen met betrokkenen gesproken heeft. Luister hier naar een interview met haar op Radio 4.

Wat hierin heel sterk wordt blootgelegd is dat we in een samenleving leven waar we allemaal wel behoefte hebben aan empathie, maar dat niet altijd krijgen. Het voeren van een gesprek van een gesprek daarover wordt vaak niet gedaan (een term uit het rapport: 'handelingsverlegenheid') of ontaardt omdat fundamentele gespreksregels niet altijd zo logisch en aanvaard zijn als we wel eens geneigd zijn om te denken.

Het citaat dat in onze westerse samenleving gekoppeld aan de naam Voltaire voortleeft: "Ik ben het niet eens met wat u zegt, maar ik zal uw recht om het te zeggen tot mijn dood verdedigen" zit in onze democratische genen. Maar er zijn situaties waarin je dan toch met de mond vol tanden blijft staan en waar je met dit uitgangspunt niet verder komt dan het ervaren van diepe machteloosheid omdat het gesprek dichtslaat en je met de uitkomsten geen enkele toenadering tussen radicaal tegengestelde meningen en standpunten ervaart. De zo dringend gewenste empathie lijkt dan verder weg dan ooit!

Lezen dat rapport. En dan nog eens verder nadenken over mediawijsheid en hoe we dit gesprek kunnen verbreden, dus niet alleen in de school, maar ook daarbuiten. Ouders, burgers, media, we hebben er allemaal mee te maken.

Wat hier aangestipt wordt raakt de bibliotheek en waar dit instituut voor staat. Ik heb geen gemakkelijke oplossing te bieden, maar wil wel pleiten voor kennisname van deze materie die soms heftig binnen de schoolmuren tot uiting komt.