maandag 16 mei 2016

Ontmoeting en debat

't Denk-Gelag in Dalfsen biedt vier keer per jaar de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan rond een onderwerp. De inleiding kort houden en veel ruimte bieden voor gesprek en uitwisseling, dat zijn belangrijke spelregels.
Komende vrijdag is het weer zover.
Vanuit de bibliotheek zoeken we naar een manier om deze manier van 'ontmoeting en debat' te ondersteunen en te begeleiden. Dat hebben we twee keer gedaan door een dossier samen te stellen.
Op de avond zelf hadden we een leestafel geplaatst.
Dit keer is de gedachte dat we een flyer beschikbaar stellen. Daarin zeker een aantal (literatuur)tips. Maar misschien wel belangrijker is de verwijzing naar Nederland Leest 2016. Daarin gaat het over democratie. Een onderwerp dat nauw verwant is met het gespreksthema van het komende Denk-Gelag.
Wellicht ontstaan vanuit dit vertrekpunt mooie ideeën en initiatieven om Nederland Leest ook in Dalfsen concreet en aansprekend vorm te geven in november!

De tekst van de flyer:

Wel en wee in B & W

’t Denk-Gelag 20 mei 2016

’t Denk-Gelag: een plek voor inspiratie, gesprek en ontmoeting

Een paar tips van uw bibliotheek om rond het onderwerp van vanavond nog meer inspiratie op te doen:

Op verzoek van de persclub Nieuwspoort mocht Joris Luyendijk een maand lang als 'rapporteur' op het Binnenhof rondlopen om te kijken hoe de journalistiek aan het Haagse Binnenhof werkt. Het is een ontluisterend verslag geworden, waarin Luyendijk (zelf ook journalist maar zonder ervaring in 'Den Haag') beschrijft hoe journalisten, voorlichters, politici en lobbyisten om elkaar heen dansen. Het parlementair epicentrum bevindt zich op een vierkante kilometer en de navel daarvan is de sociëteit Nieuwspoort. Daar ontmoeten journalisten en politici elkaar en daar wordt de nooit omschreven maar wel effectieve 'Nieuwspoortcode' vormgegeven. Het lekken, het spinnen en het insteken van nieuws wordt veelal vanuit Nieuwspoort in gang gezet. De beroepsgroepen kennen elkaar goed en de codes worden in stand gehouden omdat er een natuurlijke verloop is van journalistiek naar politiek of van journalistiek naar voorlichting. Dit verslag heeft de charme van de verbaasde buitenstaander over zoveel verkokerde regels.

Wie nog niet voorbereid was op de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen, kan zich op de volgende verkiezingen voorbereiden door eerst dit boekje te lezen. Op een humoristische wijze worden tips gegeven over hoe je je kunt opwerken in de politiek, wat je wel, maar ook wat je niet moet doen. Zo worden er oefeningen gegeven over 'Eromheen praten', 'Lekken doet u zo!' en 'Effectief demoniseren'. Ondanks het feit dat het als humor gepresenteerd wordt, is veel wat er staat ook waar zoals een enkele politicus/bestuurder ook al heeft toegegeven. Ieder zal het gekonkel en de politieke machtsspelletjes herkennen die beschreven worden, zeker nu na de titanenstrijd tussen Wouter Bos en Jan Peter Balkenende. Wie de tips goed leest en in de praktijk uitvoert, is verzekerd van een glansrijke carrière, zeker nu er ook aangegeven wordt welke partij daar voor kan zorgen. De tabellen en schema's leveren regelmatig een glimlach. De auteurs zijn journalisten van de politieke website Stemhok.nl die in verkiezingstijd veelvuldig wordt bezocht.

Blad voor de Mond – persvrijheid wereldwijd Er gaat geen dag voorbij waarop het nieuws zelf niet in het nieuws is. Vrijheid van meningsuiting wordt beknot. Journalisten worden belemmerd in hun werk. Mediaorganisaties worden verboden. Het nieuws wordt gemanipuleerd. Maar het nieuws komt schoksgewijs, stukje bij beetje. Het complete plaatje ontbreekt. Dat beeld wordt geschetst in Blad voor de Mond, met journalistieke verhalen, analyses, achtergronden en opinie. In Blad voor de Mond noteren twintig veelal bekende schrijvers wat zij in de wereld zien gebeuren in landen en gebieden waar persvrijheid niet vanzelfsprekend is. Waar de burger niet goed meer weet waar hij aan toe is. Waar de machthebbers hun gang kunnen gaan omdat er geen controle is. Waar een maatschappij hapert in haar ontwikkeling.

Recent verschenen, ook interessant in relatie met het vorige Denk-Gelag over Journalistiek. Zie ook www.bladvoordemond.nu

Natuurlijk is er nog veel meer over Politiek en aanverwante onderwerpen geschreven en verschenen. Via de catalogus op www.bibliotheekdalfsen.nl of van de Koninklijke Bibliotheek zijn vele publicaties te vinden en in te zien.

Misschien wel wat gedateerd, maar in menig opzicht vast ook actueel. De gemeentepolitiek in Juinen in diverse filmpjes:
Nederland Leest
Twee hoera’s voor de democratie. Geen drie. Twee is wel genoeg.’ schreef de Engelse auteur E.M. Forster 60 jaar geleden. En hoe staat het er nu voor? Nederland Leest zet na tien succesvolle edities niet meer jaarlijks één boek centraal, maar een thema. In 2016 is dat: democratie. De campagne wil Nederland niet alleen aan het lezen zetten, maar ook aan het debatteren. Daarmee sluit Nederland Leest aan bij de functie van de openbare bibliotheek als centrum voor ontmoeting en debat. Drie boeken zijn hierbij gekozen, die de hele maand november door de bibliotheken worden uitgedeeld aan leden en niet-leden. Maar eerst wordt hun mening over een aantal stellingen over democratie gevraagd. De boeken waaruit gekozen kan worden zijn:
·         Heer van de vliegen van William Golding
·         Liefde en schaduw van Isabelle Allende en
·         Morten van Anna Levander
Nederland Leest 2016 vindt plaats van 1 t/m 30 november.


Hebt u tips of ideeën over de manier waarop we het debat in Dalfsen tijdens Nederland Leest kunnen organiseren? Uw reactie is van harte welkom op http://www.bibliotheekdalfsen.nl/snel-contact of via 0529 - 432 413 (vraag naar Jan te Bokkel)


maandag 2 mei 2016

Oefenen.nl, daar leer je het wel!

Het jaarverslag van ETV over 2015 is verschenen. Ik heb het met belangstelling gelezen.
Eén van de plezierige ontdekkingen die ik het afgelopen jaar gedaan heb, is dat het materiaal dat we van ETV via de site Oefenen.nl beschikbaar stellen, veel aantrekkelijker en beter is dan ik me voor die tijd gerealiseerd had. Natuurlijk had ik wel eens even gekeken, maar dat was niet meer dan een vlugge, snelle blik. Aardig...
Maar een betere bestudering zorgde voor een positiever oordeel: we hebben hier mooi materiaal in handen dat zowel individueel als in groepsverband ingezet kan worden. Op veel terreinen, in veel situaties. Goed doordacht, mooie, zinvolle programma's, afwisselende aanbiedingsvormen en een interessante mix van digitaal en papieren lesmateriaal. Stimulerend voor de doelgroep.
Jaren geleden heb ik internetcursussen gegeven in de bibliotheek. Als er toen al Klik & Tik was geweest. Wat zou dat ons leven toen een stuk gemakkelijker gemaakt hebben!
Ik realiseerde me toen ook dat het zinvol is om dit mooie aanbod beter te promoten. Ik heb een half jaar geleden deze pagina gemaakt, met een compleet overzicht van onze cursusmogelijkheden. Dat was goed voor mezelf (een mooie aanleiding om met aandacht te kijken wat er is) als goed voor de bibliotheek en haar klanten. Een paar klanten per dag bedienen vind ik een alleszins passend resultaat voor de afgelopen maanden. En de opmerking van een collega, die recent opmerkte dat er best veel te beleven viel op deze pagina deed me ook goed. "Wie heeft dat eigenlijk op onze website gezet...?"
Er is echter ook nog veel werk aan de winkel. Dat haal ik ook uit deze opmerkingen. Maar ook uit het jaarverslag van ETV. Maar het blijkt ook dat we een goede partij hebben aan deze organisatie. Ik heb met instemming en plezier gelezen over de ontwikkelingen van het laatste jaar en wat er op stapel staat.
Dat je de namen ETV en Oefenen.nl ter discussie stelt en naar aantrekkelijkere, meer aansprekende naamgeving wilt, begrijp ik. Dat maakt het voor mij misschien ook gemakkelijker om mijn collega's en de doelgroepen via de bibliotheken aan te spreken.
Ik lees met belangstelling dat de cursus Klik & Tik gemoderniseerd wordt. Tel je geld (over budgettering) zal zeker ook in een behoefte voorzien. Met speciale interesse kijk ik naar het bericht dat er onder de titel Zorgen voor twee een programma komt over Mantelzorg. Een vraag die ons niet zo lang geleden gesteld is vanuit de Samen Doen-teams: kunnen jullie (als bibliotheek) iets betekenen op het gebied van (overbelasting van) mantelzorgers? Dit programma zal er vast bij helpen.
En natuurlijk kan ik niet wachten op de Liedjeskast van Gé Reinders. Wat kan hij mooie liedjes maken en zingen en wat zal dat mooi gebruikt kunnen worden in groepen mensen. Hij is in staat om in één avond zijn theaterpubliek Limburgs te leren en vooral liefde voor die taal bij te brengen. Dat belooft wat op het gebied van taalonderwijs!
Als laatste ontwikkeling lees ik dat er iets voor Kwetsbare ouderen op het programma staat. Dat lijkt me ook nodig en zinvol.
Ik ga deze blog afsluiten met het mooiste wat ik las. Een klein portret van de werkzaamheden van Hetty van der Weijden in de bibliotheek. Wat zij als mediacoach met Klik & Tik en andere ETV-programma's doet. Met hoeveel plezier ze dat doet en hoe zinvol dat is.
Dat wil ik ook. Wij hebben geen Hetty. Maar misschien wel een collega die dit ook wil gaan doen. Daar ga ik op inzetten, ik kan niet wachten. Want met zoveel passie en plezier je werk doen en daar mensen mee verder helpen. Dat is toch wat we allemaal graag willen!