dinsdag 27 januari 2009

Afsluiting 23 dingen


Al vaker heb ik over de afsluiting van de cursus 23 dingen geschreven, maar er zijn toch nog zaken die toelichting behoeven.


De opzet van de cursus voorziet in een benodigd tijdsbestek van drie tot vier maanden. Dat is voor velen een te strak tijdschema. Anderzijds blijkt dat mensen die op een gegeven moment tot Ding 10 of daaromtrent komen, zover vertrouwd zijn geraakt met de manier van werken en de uitdagingen die ze telkens tegenkomen, ook de volgende dingen wel aankunnen - en dat vaak ook steeds gemakkelijker.


De provinciale organisatie heeft ook een werkwijze ontwikkeld. Van de voorjaarsgroep 2008 die is gestart, zijn er velen die de eindstreep (20 dingen) gehaald hebben. Een half jaar na dato is er hier en daar ook nog een enkeling die niet zover gekomen is. Daar komt de afspraak rond de Zen in beeld, die bleef eigendom van DOBO zolang de cursus nog niet was afgerond.

De mensen die de cursus niet hebben afgerond, kunnen de Zen voor de helft van het geld kopen (€ 40). 31 januari 2009 is de deadline voor de cursisten voorjaar 2008, voor Hardenberg zijn dat - zoals het er nu uitziet - één of twee mensen.

Begin februari zal ik de afhandeling hiervan overdragen aan de directie.

Voor een aantal anderen geldt dat de uitloop van een half jaar nog ruim benut kan worden. De cursus is en blijft beschikbaar, je kunt de dingen nog steeds bestuderen en je kunt erover schrijven op een weblog.


Er is geen plan om een nieuwe groep te starten. Ook heb ik geen plannen om nog veel begeleidingstijd te investeren. Ook wat betreft de reacties op een stukje op een weblog neem ik me voor om daar minder actief naar te kijken. Dat is niet omdat ik het niet leuk zou vinden, maar ingegeven door het feit dat ik mijn tijd en energie liever in andere richtingen wil gaan inzetten.


Ik hoop dat we bij de afsluiting en daarna verder kunnen denken en werken aan integratie van de mogelijkheden van een aantal dingen in onze bibliotheekpraktijk. Dat lijkt me zinvol en nodig!
Het is overigens niet nodig dat je de cursus afgesloten hebt, om de afsluitingsmorgen mee te maken, integendeel. Wie weet doe je mogelijk ook tijdens die bijeenkomst inspiratie op om dingen op te pakken en/of te vervolgen...

zaterdag 24 januari 2009

Ken je zelf

Beslissingen nemen, standpunten bepalen, oordelen vellen. Wat is van mezelf, wat van mijn omgeving en hoe beinvloeden die twee elkaar?

Maak je niet te veel illusies, is de boodschap van onderstaande artikelen in de krant. We worden veel meer dan we zelf geneigd zijn te veronderstellen, geleefd en bepaald door meningen en opvattingen van anderen.

"Het kost veel energie om een afwijkende mening te hebben" reageert iemand op het eerste artikel. Wel herkenbaar.
Niet zo lang geleden heb ik een volleybalwedstrijdje gefloten op een jeugdtoernooi. Je helpt er ons mee uit de brand als je een paar wedstrijdjes wilt fluiten, met dat argument liet ik verleiden door de organisatoren.
Je moet de regels kennen, je moet op veel dingen letten, je moet snel beslissen, dat zijn een paar kwaliteiten die je als scheidsrechter moet hebben en ik dacht altijd dat bijvoorbeeld die laatste eigenschap voor mij de meeste uitdaging vormde, ik wil graag dingen even rustig afwegen.

Maar dit geeft extra te denken. Je moet als scheidsrechter je standpunt direct bepalen, soms tegen de 'hele wereld' in. Als we ons in ons dagelijkse doen en laten zozeer door groepsgedrag en -normen laten leiden, dan is dat inderdaad energievretend en moeilijk. Laatst hoorde ik van iemand die een workshop van Erik Braamhaar bijgewoond had, over de manier waarop de topscheidsrechters in het betaalde voetbal wekelijks met elkaar wedstrijden analyseren en bespreken. Natuurlijk gaat het daarbij om de kennis van regels en de interpretatie daarvan op een hoger niveau te brengen. Maar ik kan me ook voorstellen dat de deelname aan de (scheidsrechters)groep op de achtergrond een flinke steun in de rug kan vormen bij het nemen van een lastige beslissing op een belangrijk wedstrijdmoment.

Jaren geleden heb ik de cursus Groepsbesluitvorming gevolgd - en ik zag nu dat een element daaruit als gratis (opstap?)cursus bij de Open Universiteit wordt aangeboden. Een belangrijk begrip in die cursus was groepsdenken. Een negatieve vorm van elkaar beinvloeden.

Hoe voorkom je dat? In het artikeltje in Wikipedia over groepsdenken worden een aantal tips en ideeen genoemd. Zinvol, maar ik blijf denken, zeker na het lezen van onderstaande artikelen: maak je niet teveel illusies. Alleen met de nodige aandacht - voor je zelf en voor de mensen om je heen - kom je bij de kern waar het om draait.

Brein roept ’foute boel’ als we ons niet aanpassen
De meute volgen was vroeger vaak het veiligste
Dat we volgzame schapen zijn, kun je in de hersenen zien. Als ons oordeel afwijkt van het gangbare, rinkelen bovenin de alarmbellen.
Lees verder (artikel Trouw 16-1-2009)

Mens nog net zo slaafs als halve eeuw geleden
De mens laat zich nog net zo verleiden tot blinde gehoorzaamheid als in het beruchte experiment van Stanley Milgram uit 1963.
Lees meer (bericht Trouw 21-1-2009)

woensdag 14 januari 2009

Afsluiting 23 dingen

Blue A Wood Scrabble Tile F s Plywood Capital Letter L (Eastham, MA) U letter i t37 I n ggEr zijn al veel mensen die de cursus 23 dingen hebben afgerond, er zijn er ook nog een paar die bijna zover zijn. Succes met de laatste loodjes voor hen!

We gaan de cursus afsluiten. Er zijn twee data geprikt, één in Hardenberg en de andere in Nieuwleusen.

 • vrijdagmorgen 30 januari om 9.30 uur in de Bibliotheek Hardenberg (beamerruimte bovenverdieping).

 • donderdagmorgen 5 februari om 9.30 uur in de Bibliotheek te Nieuwleusen.

Op het programma voor die ochtenden staat:

Terugblik op bijzondere 23 dingen - initiatieven

 • Wat zijn toppers?

 • Wat zijn toppers voor de bibliotheek?

 • Wat zijn toppers die we in onze bibliotheek direct kunnen gaan toepassen? (als we wie, wat, waar en wanneer ook nog even invullen...)

De toekomst - Wat gaan we verder doen?

 • Werken volgens het Bibliothecaris 2.0 manifest
Update Manifest Bibliothecaris 2.0
 • Hebben we plannen op lokaal niveau?

 • Wat kunnen we verder nog verwachten vanuit GPS/DOBO op 23 dingen gebied?

Evaluatie

Wat ging goed?
 • Wat kon beter?

 • Tips en ideeen voor een vervolg-cursus. Zou je deze cursus(vorm) aan anderen aanbevelen? Zou je een cursus met andere inhoud met dezelfde manier van werken willen volgen?
 • Uitreiking certificaten

  Als je suggesties en/of opmerkingen nav de opzet van dit programma hebt, wil je ze dan in een reactie kenbaar maken? Ik heb zelf een paar dingen in gedachten die ik bij de terugblik graag zou willen laten zien, maar ik ben ook wel benieuwd naar wat anderen daar voor ideeen over hebben.

  Tot slot nog iets over de resultaten van de cursus 23 dingen tot nu:

  In Hardenberg zijn er zowel in het voor- als het najaar mensen gestart, in totaal 19. Daarvan zijn 3 mensen gestopt. Van de 16 deelnemers hebben er 12 de eindstreep gehaald (of zullen dat zeker doen voor de afsluiting).

  In Dalfsen-Nieuwleusen/Staphorst zijn 17 mensen van start gegaan, een is daarvan gestopt. Van de 16 deelnemers hebben er 7 de eindstreep (praktisch) gehaald.

  Na de afsluitingsbijeenkomsten wil ik me gaan richten - in overleg met de GPS/DOBO-organisatie - op een mogelijk vervolg van de 23 dingen (en dat zal dan waarschijnlijk gericht zijn op de geslaagden nu). Ook kunnen we intern bepaalde toepassingen verder ontwikkelen/uitwerken. Daar wil ik mijn energie dan in stoppen, dat betekent ook dat mijn inzet voor en begeleiding van de mensen die de eindstreep (nog) niet behaald hebben, op een laag pitje komt te staan (en misschien is dat wel een eufemisme).