vrijdag 24 april 2009

Heropening Bibliotheek Dalfsen

Foto's van de feestelijke opening op vrijdag 24 april:Foto's van de vernieuwde bibliotheek:Volksdansgroep Nieuwleusen en leerlingen van De Bonte Stegge wagen samen een dansje:Het shantykoor De Stuwzangers uit Vilsteren stelen de show en maken het feest compleet!

zaterdag 18 april 2009

Wat gebeurt er in de bibliotheek?

Er wordt gewerkt, er wordt verbouwd, al dagenlang.

Wat gebeurt er toch? Van de buitenkant is al wel wat te zien.Zoek de verschillen:woensdag 15 april 2009

Levensfasebewust personeelsbeleid

De ABVAKABO FNV hield een enquete onder bibliotheekpersoneel. Die enquete is een onderdeel van een programma om het personeelsbeleid in de openbare bibliotheken onder de loep te nemen en zo mogelijk en desgewenst bij te sturen. Dat gebeurt dan onder de term "Levensfasebewust personeelsbeleid". Niet dat zoiets nou zo lekker bekt, maar een betere term heb ik ook niet. Het geeft misschien toch wel aardig aan waar het om gaat: passen de medewerkers van de bibliotheken en hun werkzaamheden nog steeds bij elkaar en kunnen we daar nog verbeteringen in aanbrengen, nu en in de toekomst?

Het project draait om de vraag: 'Wat zijn de gevolgen van de bibliotheekvernieuwing voor de kwaliteit van arbeid van de werknemers van de openbare bibliotheek en wat betekent dit voor de individuele en collectieve belangenbehartiging door de bonden en ondernemingsraden met betrekking tot de mogelijkheden voor levensfasebewust personeelsbeleid?'
Er is een enquete geweest en de respons was hoog, het onderwerp leeft blijkbaar.

Een eerste conclusie:
veel mensen werken onder hun niveau terwijl ze geen mogelijkheden zien om door te groeien naar een andere functie. De mogelijkheden voor scholing zijn beperkt waardoor beroepskwalificaties onder druk komen te staan. De kans is groot dat onderbenutting op termijn tot frustratie leidt onder de grote groep die nog minstens 10 tot 20 jaar te gaan heeft.
Onderbenutting, overbelasting...
Klaagcultuur?
Of een structureel probleem?

Het is alweer een aantal jaren geleden dat Prof. dr. Annemiek Roobeek een verhaal vertelde voor DOBO over netwerkvorming. Zij vertelde onder andere:
"Netwerkorganisaties zet je vooral in voor kennisintensieve sectoren. In de servicesector, het onderwijs, de zorg, de internationale handel – overal waar conceptontwikkeling plaatsvindt en meerdere kennisstromen samenkomen – daar kan het niet anders dan dat je dat netwerkenderwijs doet. En dan ga je dus niet uit van hiërarchie, maar van gelijkwaardigheid tussen mensen. Dat betekent overigens niet dat het zonder leiderschap kan. Juist in netwerkorganisaties heb je leiderschap nodig om te zorgen dat er iets productiefs met die kennisstromen wordt gedaan.”

Zij vergeleek de situatie in bibliotheekland met Fortis, waar ze toen commissaris was. Daar een bestuursorgaan van enkele tientallen personen voor de professionals. In de bibliotheekwereld was ongeveer hetzelfde aantal beroepskrachten werkzaam, maar aan de bestuurlijke kant van het bibliotheekwerk zijn dan vervolgens ook een aantal duizenden bestuursleden werkzaam. "Jullie moeten daar als professionals toch behoorlijk last van hebben...?!"

Is het dat? Ik denk dat het hier om een complexe situatie gaat met veel aspecten. Daar zijn geen gemakkelijke analyses en oplossingen voor - wat overigens niet betekent dat de oplossingsrichting niet helder en gemakkelijk zou kunnen zijn.
Als je onderbenutting en overbelasting tegelijk ziet, zou je dat toch op een of andere manier tegen elkaar weg moeten kunnen strepen, simpel geredeneerd.

Ik houd het vervolg van dit project nauwgezet in de gaten!

Lees het bericht van de ABVAKABO FNV (met een link naar de volledige Nieuwsbrief)