vrijdag 25 maart 2016

Resoneren

Vrijdag 18 maart was er een gezellige ochtend in de bibliotheek in Hardenberg. Boekenweek in de Bibliotheek. Thema: Duitsland. Daarom lekkere Kaffee und Kuchen. De taarten waren gebakken door studenten van het Alfa-college en er waren smokkel- en andere verhalen. De organisatie en uitvoering waren naar wens. Het was een geslaagde morgen en de fotograaf maakte met de aanwezigen een leuke foto en plaatste er een kort stukje bij. Het was inderdaad gezellig, iedereen tevreden. Of in ieder geval bijna tevreden.


's Middags kreeg ik bezoek. Of eigenlijk was het geen bezoek voor mij. Er werd aan de deur geklopt en vervolgens kwam een van onze medewerkers aan de Voorleesexpress om de hoek kijken. Ze vroeg naar mijn collega, maar die was er niet en zou naar alle waarschijnlijkheid die dag ook niet meer op haar werk verschijnen.
"Nou, eigenlijk zou ik het haar zelf willen vertellen, maar zo belangrijk is het nou ook weer niet. Ik wil alleen maar zeggen hoe mooi het is om dit werk te doen. Ik kwam deze week op bezoek bij een Syrisch gezin om voor te lezen. Ik voelde me zo welkom! Er waren lekkere hapjes gemaakt, ze keken naar me uit en ik vond het zo hartverwarmend! Ik word er emotioneel van...!"
Zo'n moment ervaren, zo voelen dat hier een goede interactie plaatsvindt die mensen raakt en in beweging zet, zo delen dat het hier niet alleen maar om een aanbod gaat (een voorlezer komt langs en leest even voor), maar dat er sprake is van een diep gevoelde behoefte die op een fantastische manier wordt ingevuld. Van beide kanten. En ook al zitten er al weer uren tussen de ervaring en het mondelinge verslag aan mij over deze ervaring, er gaat iets bij mij meeresoneren. Ik voel me geraakt, dat brengt deze mevrouw bij mij teweeg. Ik weet zeker dat als ik haar nu zou vragen om haar verhaal nog een keer te vertellen, dat er een grote kans is dat de toehoorders van dat moment ook innerlijk bewogen worden en geïnspireerd door haar verhaal.

Ik zou graag willen dat die gezellige morgen wat meer deelnemers en wat meer resonantie teweeg gebracht had. Niets ten nadele van de mensen die dit voorbereid hadden, ze hebben dat met veel inzet gedaan en daar is niets, maar dan ook niets op af te dingen. Het gaat hier om het gevoel en het effect. Zou je zoiets kunnen bereiken door minder naar aanleiding van een agenda-item te programmeren, maar meer in open gesprek te gaan met klanten en niet-klanten? En vanuit de behoefte die daar geformuleerd wordt iets te bedenken? Ik heb geen recept en daar ligt de oplossing ook niet. Maar het lijkt me de moeite waard om veel te blijven investeren in het zoeken naar de aansluiting met mensen waarmee we in aanraking komen. Wat drijft hen en wat bieden we hen in die situatie en voelen we dan dat we op de goede weg zitten?

maandag 21 maart 2016

Doe mee aan het webinar Taalkit Dutch op maandag 18 april


Webinar Taalkit DUTCH op 18 april, meld je aan!

Niet alleen vrijwilligers die taallessen geven of dat gaan doen, maar ook voor bibliotheekmedewerkers die in gesprekken met klanten goed willen weten wat er allemaal te koop is: teken in voor het webinar waarin je rechtstreeks bijgepraat wordt over de Taalkit Dutch.
Daarna weet je wat het is, wat je er mee kunt en vooral ook wat het niet is en wat er niet mee kan.
In drie kwartier wordt je interactief bijgepraat met woord en beeld en kun je via de chat eventueel vragen stellen.
Een handige manier om helemaal op de hoogte te zijn van deze cursusvorm. Het kost je niet meer dan drie kwartier, je hebt geen reistijd maar je hebt daarna het gevoel persoonlijk helemaal op de hoogte gesteld te zijn.

Doe daarom mee aan het komende webinar en meld je aan voor de middag- of de avondsessie. Lees hier meer over op de website van "Het begint met taal".


vrijdag 11 maart 2016

Opmars e-books, waar gaat dat naar toe?

Vanmorgen vertelde Chrisjan van Marissing, eigenaar van Boekhandel Praamstra in Deventer tijdens het Groot Nationaal Boekenweekontbijt dat 2015 een omslagjaar was. Het fysieke boek heeft het jaren moeilijk gehad, het gaat echter weer wat beter. Er zijn positieve ontwikkelingen in de branche qua verkoopcijfers en boekhandels te melden.
Goed nieuws!
Een ander bericht. Onderzoek wijst uit: het mediagebruik digitaliseert verder.

Een paar maanden geleden benaderde Annik Delissen, een student van de Vertaalacademie Maastricht me met een vragenlijst. Ze had gekozen voor een minor over 'de populariteit van het e-boek ten opzichte van het gewone boek'.
Het is leuk om te lezen hoe ze door beperkt aantal mensen met diverse achtergrond te benaderen, in staat is om een beeld te schetsen over het e-boek. De verwachtingen en wat er wel en niet uitgekomen is en hoe we naar de toekomst kunnen kijken.

In de bibliotheek zijn we inmiddels wel gewend aan het uitlenen van de ebooks. Maar er zitten nog wel wat ongemakkelijke kanten aan. Alleen Van Swelmen weet wel kernachtig en humoristisch raad met het dilemma waar veel bibliotheekmedewerkers zich voor geplaatst zien, andere bibliotheken hebben die keuze nog niet gemaakt.
Zij blijven open. Hun medewerkers helpen tijdens ebooks-spreekuren klanten die vastlopen in de procedure voor het vullen van hun ereader met ebooks. Dan is een fysiek boek uitlenen toch gemakkelijker!

Het is leuk om te lezen hoe Annik Delissen daaromheen nog een aantal elementen noemt die op dit gebied spelen. Het is goed om te weten wat er speelt. Zeker als we in gesprek zijn met onze bibliotheekklanten. De focus ligt al snel op het uitlenen van ebooks en hoe we dat in de bibliotheeksector geregeld hebben. Maar er zijn meer aspecten die een rol spelen.
Niet dat ik verwacht dat hiermee alles afrondend en overtuigend in beeld gebracht is, maar ik waardeer het dat Annik in een kort project tot dit resultaat gekomen is. Annik bedankt!

Het complete artikel van Annik Delissen: Kinderziektes van e-boeken hardnekkiger dan verwacht

dinsdag 8 maart 2016

Veranderingen in de Zorg

Maandag 7 maart ontmoetten veel mensen elkaar in het LOC voor een gesprek over de veranderingen in de WMO.

René de Vent (wethouder gemeente Hardenberg) vertelde over de Samen Doen-teams die nu ruim een jaar draaien. Afscheid nemen van de vroegere systeemwereld, de zorgkosten verminderen oftewel beheersbaar houden, de kracht van netwerken benutten. Deze elementen kwamen in zijn verhaal naar voren.
Hij noemde twee voorbeelden:

  • De Minimagids die voortkwam uit een conferentie en nog bredere verspreiding verdient;
  • Het Platform Arbopositief Hardenberg dat contact opnam met de gemeente en waar interactie tussen de mensen van dit platform en de ondernemersvereniging plaatsvindt.
Duco Bannink (VU Amsterdam) vertelde over zijn onderzoek op dit gebied. Hij stond er bij stil dat we op het terrein van Zorg en Participatie jarenlang aan een systeem hebben gebouwd. Vanuit een deeldoelstelling (bijvoorbeeld Jeugdhulpverlening) kunnen specialisten ingeschakeld worden en dat garandeert kwaliteit in de hulpverlening en beheers- en bestuurbare financieringsstromen.
Nu zeggen we dat een cliënt integraal geholpen moet worden (hij heeft bijvoorbeeld niet alleen problemen op inkomensgebied, maar er is ook psychische hulp en maatschappelijke begeleiding nodig). We kunnen er daarbij overtuigd van zijn dat het noodzakelijk is om de hulpverlening integraal aan te bieden, maar dat betekent nog niet dat dit in de praktijk zomaar mogelijk is. 
Hij zag twee ontwikkelingsrichtingen:
  1. Een overheid die zich terugtrekt - maar daarmee accepteert dat (een deel) van de sociale problematiek blijft liggen;
  2. Een overheid die de inhoudelijke kennis van de sociale problematiek vergroot en daarbij de scheiding tussen beleid en praktijk vermindert of opheft.
Er kwamen wat mensen uit de praktijk naar voren die kort konden aangeven wat ze ervaren:
  • Meer samenwerking met andere organisaties;
  • Meer durf om problemen (samen) te benoemen en aan te pakken;
  • Meer bureaucratie;
  • Keukentafelgesprekken vragen aandacht, mede ook door de media-aandacht voor dit gebeuren;
  • "Kan een cliënt zijn eigen hulpvraag goed formuleren?
De Samen Doen-teams vervullen een complexe, essentiële rol. Sommige vragen uit de zaal konden direct richting die teams doorgespeeld worden. Bijvoorbeeld om de situatie nog eens te bekijken of na een verandering in de thuisomgeving opnieuw te kijken wat er voor hulp nodig is en geboden kan worden.

Toen Duco Bannink het woord "tovertruc" bezigde rond de besluitvorming van een Samen Doen-team en de gemeente richting client, resulteerde dat in een betoog van de wethouder om de gekozen aanpak te verdedigen. Vergaande bevoegdheden, samenwerken in het netwerk waar dat kan en kwaliteit bieden voor clienten op een betaalbare manier zijn het waard om voor te vechten.
Duco Bannink zou graag zien dat het beleid beter uitgewerkt en geformuleerd zou worden. Maatwerk is pas herkenbaar voor de burger als het geleverd is, maar welke visie op Zorg zit daarachter? Kan dat nog beter over het voetlicht gebracht worden?

Een aantal keren kwam de mantelzorg voorbij. Ouders, kinderen, grootouders en andere mensen in de omgeving van de cliënt worden ingeschakeld. Je kunt het er over hebben: "Kan dat wel of niet?" Maar het komt ook voor dat de mantelzorger teveel van zichzelf eist in het proces van hulpverlening en te laat aan de bel trekt: "Nu gaat het echt niet meer!" Of zelfs dat niet doet en dat resulteert dan soms in het stoppen van de hulpverlening aan de eerste cliënt (daar moet andere hulp ingeschakeld worden) en nieuwe cliënt, waar ook weer hulp voor geboden moet worden.

Zouden we als bibliotheek met bijvoorbeeld thema-koffie-ochtenden mantelzorgers een leuk moment kunnen bezorgen waarbij ervaringen gedeeld kunnen worden? Je zou kunnen zorgen voor een inspirerende inleider, je zou een platform kunnen scheppen waar verhalen verteld kunnen worden en waar aandacht gegeven kan worden aan grenzen bewaken, aan assertiviteit, aan signalen herkennen van overbelasting en daar dan ook wat mee doen. Andere ideeën zijn van harte welkom, evenals een bericht van iemand die hierin wel wat tijd en menskracht zou willen steken.

Via een flyer heb ik aandacht gevraagd voor de Sociale Kaart Hardenberg. Als het ons lukt om iedere betrokkene te overtuigen van het belang van het meedoen in deze samenwerkings-site, dan kunnen we iedereen die hulp zoekt een actuele, betrouwbare site bieden met een goed overzicht van de mogelijkheden in de gemeente.

Het debat bij omroep Noos:


Lees meer over de Week van Zorg en Welzijn

vrijdag 4 maart 2016

Ik wist niet dat jullie zoveel doen!

"Ik wist niet dat jullie zoveel doen!" Met jullie bedoelde ze de bibliotheek. De spreekster wilde wel vrijwilligerswerk doen, maar stond versteld van de mogelijkheden.
Ik relativeerde wel: sommige dingen doen we niet, maar we hebben wel het voornemen om het te gaan doen.
Dat overigens ook al wel eerder in het gesprek aangestipt. De maatschappij verandert en de bibliotheek verandert. Het constante is dat we in de bibliotheek blijven zoeken naar mogelijkheden om mensen te vormen, ontwikkelen en toerusten. Kunnen we dat niet met eigen mensen - medewerkers, betaald of onbetaald? Dan zoeken we verder naar vrijwilligers die met behulp van de bibliotheekfaciliteiten (bijvoorbeeld ruimte, media, ict of alleen de koffie) ook hun pijlen gericht hebben op een positieve actie in de samenleving. Die ook mensen willen helpen. Als we elkaar daarin vinden, profiteert iedereen er van.

We hadden het in het gesprek gehad over dit rijtje mogelijkheden:

Docenten "Werken met de e-overheid".
We zoeken mensen die anderen willen helpen met hun DigiD. Als het niet lukt om een DigiD aan te maken en te gebruiken, kun je bij ons terecht. We hebben cursusmateriaal, we hebben plannen. Maar menskracht kunnen we nog steeds goed gebruiken, iemand die de rust neemt om iedereen die daar wat extra behoefte aan heeft helemaal bij te praten.

Taalvrijwilliger
Je krijgt zelf een cursus, er is mooi cursusmateriaal en je wordt gekoppeld aan iemand met een bepaald leertraject. Daarmee kun je iemand helpen om Nederlands te leren, maar ook gewenste verbeteringen voor elkaar te krijgen.

Digitaalvrijwilliger
We hebben prachtig oefenmateriaal voor computer, internet en andere digitale onderwerpen. Maar menskracht om cursisten in kleine groepen te begeleiden, die kunnen bij ons zo aan de slag.

Tabletcafé
We willen graag een tabletcafé starten. Begeleiders en misschien iemand die ook wat coordinerende taken op zich wil nemen, zijn van harte welkom!

Digitaal spreekuur
Er zijn velen die met vragen rondlopen. Elkaar even kunnen aanspreken, Soms kan de oplossing zo gevonden worden. Soms niet, maar dan is het antwoord vast wel ergens anders te halen. In de bibliotheek speelt het uitlenen van ebooks een belangrijke rol, daar willen nog wel eens vragen over gesteld worden. Zeker als het om het lezen op een ereader gaat. Wie wil helpen?

Voorleesexpress
Bij gezinnen voorlezen, een keer per week, twintig weken lang. We zoeken ook ondersteuning in de vorm van coördinatie. Wie heeft heel belangstelling voor?

Bibliotheekmedewerker
Regelmatig zoeken we mensen die in de traditionele bibliotheekzaken een rol willen spelen. Uitlenen, innemen en opruimen van boeken en alles wat daar om heen te doen valt.

Je zou wel wat willen doen maar de functie die jij in gedachten hebt, staat hier niet bij? De bibliotheek is flexibel, Als het in te passen is in onze organisatie en het hoort bij de missie van mensen informeren en mogelijkheden bieden tot ontwikkeling, dan is er vast te ruimte voor jouw initiatief. Laat het weten!