vrijdag 4 maart 2016

Ik wist niet dat jullie zoveel doen!

"Ik wist niet dat jullie zoveel doen!" Met jullie bedoelde ze de bibliotheek. De spreekster wilde wel vrijwilligerswerk doen, maar stond versteld van de mogelijkheden.
Ik relativeerde wel: sommige dingen doen we niet, maar we hebben wel het voornemen om het te gaan doen.
Dat overigens ook al wel eerder in het gesprek aangestipt. De maatschappij verandert en de bibliotheek verandert. Het constante is dat we in de bibliotheek blijven zoeken naar mogelijkheden om mensen te vormen, ontwikkelen en toerusten. Kunnen we dat niet met eigen mensen - medewerkers, betaald of onbetaald? Dan zoeken we verder naar vrijwilligers die met behulp van de bibliotheekfaciliteiten (bijvoorbeeld ruimte, media, ict of alleen de koffie) ook hun pijlen gericht hebben op een positieve actie in de samenleving. Die ook mensen willen helpen. Als we elkaar daarin vinden, profiteert iedereen er van.

We hadden het in het gesprek gehad over dit rijtje mogelijkheden:

Docenten "Werken met de e-overheid".
We zoeken mensen die anderen willen helpen met hun DigiD. Als het niet lukt om een DigiD aan te maken en te gebruiken, kun je bij ons terecht. We hebben cursusmateriaal, we hebben plannen. Maar menskracht kunnen we nog steeds goed gebruiken, iemand die de rust neemt om iedereen die daar wat extra behoefte aan heeft helemaal bij te praten.

Taalvrijwilliger
Je krijgt zelf een cursus, er is mooi cursusmateriaal en je wordt gekoppeld aan iemand met een bepaald leertraject. Daarmee kun je iemand helpen om Nederlands te leren, maar ook gewenste verbeteringen voor elkaar te krijgen.

Digitaalvrijwilliger
We hebben prachtig oefenmateriaal voor computer, internet en andere digitale onderwerpen. Maar menskracht om cursisten in kleine groepen te begeleiden, die kunnen bij ons zo aan de slag.

Tabletcafé
We willen graag een tabletcafé starten. Begeleiders en misschien iemand die ook wat coordinerende taken op zich wil nemen, zijn van harte welkom!

Digitaal spreekuur
Er zijn velen die met vragen rondlopen. Elkaar even kunnen aanspreken, Soms kan de oplossing zo gevonden worden. Soms niet, maar dan is het antwoord vast wel ergens anders te halen. In de bibliotheek speelt het uitlenen van ebooks een belangrijke rol, daar willen nog wel eens vragen over gesteld worden. Zeker als het om het lezen op een ereader gaat. Wie wil helpen?

Voorleesexpress
Bij gezinnen voorlezen, een keer per week, twintig weken lang. We zoeken ook ondersteuning in de vorm van coördinatie. Wie heeft heel belangstelling voor?

Bibliotheekmedewerker
Regelmatig zoeken we mensen die in de traditionele bibliotheekzaken een rol willen spelen. Uitlenen, innemen en opruimen van boeken en alles wat daar om heen te doen valt.

Je zou wel wat willen doen maar de functie die jij in gedachten hebt, staat hier niet bij? De bibliotheek is flexibel, Als het in te passen is in onze organisatie en het hoort bij de missie van mensen informeren en mogelijkheden bieden tot ontwikkeling, dan is er vast te ruimte voor jouw initiatief. Laat het weten!


Geen opmerkingen: