vrijdag 24 juli 2009

zoek&boek vernieuwd

Op dinsdag 28 juli zal een nieuwe release worden geïnstalleerd op het systeem dat zorgt voor de afhandeling van Zoek&Boek aanvragen. Hierdoor kunnen op dinsdag 28 juli en een gedeelte van woensdag 29 juli geen Zoek&Boek-aanvragen worden ingediend of afgehandeld.

Niet alleen ziet Zoek&Boek er na de upgrade prettiger uit, ook is er een groot aantal functionele verbeteringen aangebracht.

Enkele in het oog springende wijzigingen:

- De lener ziet na het indienen van de aanvraag een uitgebreide bevestiging op het scherm. Daarnaast kan de lener voortaan alle door haar of hem ingediende aanvragen opvragen en meer details zien over zijn aanvragen.

- Medewerkers komen na het inloggen in VDX (het systeem dat zorgt voor de afhandeling van Zoek&Boek aanvragen ) nu direct op het werkbladscherm. Daaraan zijn nieuwe functionaliteiten toegevoegd die het beheren van de aanvragen makkelijker maken.

Bekijk de veranderingen in onderstaande filmpjes:

Nieuw in VDX 4 (algemeen)
In deze screencast wordt ingegaan op alle nieuwe functionaliteiten van VDX4

Op de nieuwe functionaliteit wordt nog specifiek ingegaan in de volgende screencasts:
Aanvragen zoeken

Werkblad uitleg

Actie op aanvragen

Ook is er een filmpje beschikbaar dat ingaat op de nieuwe functionaliteit in de lenersinterface. Dit filmpje is ook relevant voor bibliotheken die alleen afhaallocatie zijn, zij kunnen immers wel te maken krijgen met vragen van leners over het doen van een aanvraag en dan is het handig als ze geïnformeerd zijn over de nieuwe lay-out en functionaliteit voor leners.

Leners demo

In een (verkorte) handleiding is te lezen hoe een en ander werkt.

maandag 20 juli 2009

Communiceren is te leren

Een poosje geleden las ik een korte recensie van een nieuw boekje van Susanne Gerritsen: Een goed verhaal.
Dat leek me wel interessant. Ik heb eerst even gekeken wat ze nog meer geschreven had en het boek “Een goed gesprek” heb ik daarom eerst maar eens gelezen.

Ze schrijft helder, toegankelijk, to-the-point. Theoretisch goed onderbouwd, maar ook erg praktisch gericht. Hieronder geef ik kort samengevat de opbouw van het boek weer.

Voor mij was het hoofdstuk over de relatie met de werkelijkheid het meest interessant. Daarin wordt geschetst dat in gesprekken de relatie met de werkelijkheid aan de orde is en hoe je die verhouding kunt analyseren en interpreteren.

Een gesprek is samenwerken
Doelgericht, voor alle deelnemers geldend

Een gesprek is face bewaren
Geen gezichtsverlies lijden, maar face is meer dan dat. Advies geven kan ook face-bedreigend zijn. Face is een kwestie van balans.

Een gesprek is handelen
Locutie: een taaluiting bestaat uit bepaalde klanken die samen binnen een bepaalde taal een bepaalde betekenis hebben.
Illocutie: de taaluiting heeft een bepaalde bedoeling of strekking
Perlocutie: de taaluiting heeft tot doel bepaalde effecten bij de luisteraar teweeg te brengen -> taalhandeling = “Verplichtend”

Een gesprek is van beurt wisselen
Ook hier weer: balans

Een gesprek is meer dan woorden alleen
lichaamstaal


Daarna kwam “Een goed verhaal” beschikbaar.
De ondertitel luidt: Presenteren, praten, pleiten. Een passende vlag!

Het boek is uit drie gedeelten opgebouwd.
Het eerste deel is er aandacht voor het geven van een presentatie. De voorbereiding, de zenuwen, het gebruik van Powerpoint (geen uitgebreide technische handleiding), je houding, het komt allemaal aan bod. Nuchter en overzichtelijk, met een aantal praktische tips en do’s en dont’s.

Het tweede gedeelte is eigenlijk een korte samenvatting van het eerdere boek “Een goed gesprek”. In grote lijnen wordt hetzelfde voorgeschoteld, maar misschien nog wel iets meer praktisch gericht en met nieuwe en aansprekende voorbeelden.

Hoe krijg je iets van anderen gedaan? Hoe kun je hun mening beïnvloeden? Gaat het daar niet altijd om als mensen met elkaar leven en samenwerken?
In het laatste gedeelte wordt stilgestaan hoe je daarmee omgaat, zowel in presentaties als in gesprekken.
Welke argumenten gebruik je en hoe zet je ze in?

Je zou kunnen volstaan met het alleen lezen van “Een goed verhaal”, maar je zou het bijna als een soort communicatie-naslagwerk kunnen gebruiken: de compacte vorm en praktische invalhoeken bieden interessante en leuke inhoud voor iedereen die hier regelmatig mee te maken heeft (en wie heeft dat niet?).

zaterdag 11 juli 2009

Van Vak naar Baan

Gelukkig werd er nog van alles gedaan en ondernomen in de periode dat ik vakantie had. Dat is mooi.

De bijeenkomst in Amsterdam rond het rapport "Van Vak naar Baan" was een succes. Uit het voorgaande onderzoek was ook al brede belangstelling te peilen, de deelname aan de bijeenkomst was ook boven verwachting.

Er is nog heel veel te verbeteren aan het personeelsbeleid in de bibliotheekwereld. Het doet me deugd dat daar op deze manier aandacht voor is.
De vakbond neemt zich voor daar stevig op in te zetten en samen met het Platform Medezeggenschap daar in het najaar in regionale bijeenkomsten nog eens uitvoerig bij stil te staan.

Er wordt wel gedacht en gewerkt aan bibliotheekvernieuwing, maar de mensen op de werkvloer krijgen niet al te veel kansen om dat proces mede vorm te geven. Hun ontwikkelings-mogelijkheden zijn over het algemeen beperkt. Hadden we vroeger bibliothecarissen en administratief medewerkers, nu hebben we de scheiding tussen front- en back-office, Wimmers en vele andere nieuwe functies. Maar een succesverhaal is er nog niet van te maken. Dit zijn kort samengevat enkele belangrijke bevindingen.

Ik ben blij met deze aandacht voor het werkplezier in de bibliotheekwereld. Meer weten? Lees dan het rapport en/of de brochure Van Vak naar Baan.

Onderzoeksrapport

Brochure Van Vak naar Baan