zaterdag 11 juli 2009

Van Vak naar Baan

Gelukkig werd er nog van alles gedaan en ondernomen in de periode dat ik vakantie had. Dat is mooi.

De bijeenkomst in Amsterdam rond het rapport "Van Vak naar Baan" was een succes. Uit het voorgaande onderzoek was ook al brede belangstelling te peilen, de deelname aan de bijeenkomst was ook boven verwachting.

Er is nog heel veel te verbeteren aan het personeelsbeleid in de bibliotheekwereld. Het doet me deugd dat daar op deze manier aandacht voor is.
De vakbond neemt zich voor daar stevig op in te zetten en samen met het Platform Medezeggenschap daar in het najaar in regionale bijeenkomsten nog eens uitvoerig bij stil te staan.

Er wordt wel gedacht en gewerkt aan bibliotheekvernieuwing, maar de mensen op de werkvloer krijgen niet al te veel kansen om dat proces mede vorm te geven. Hun ontwikkelings-mogelijkheden zijn over het algemeen beperkt. Hadden we vroeger bibliothecarissen en administratief medewerkers, nu hebben we de scheiding tussen front- en back-office, Wimmers en vele andere nieuwe functies. Maar een succesverhaal is er nog niet van te maken. Dit zijn kort samengevat enkele belangrijke bevindingen.

Ik ben blij met deze aandacht voor het werkplezier in de bibliotheekwereld. Meer weten? Lees dan het rapport en/of de brochure Van Vak naar Baan.

Onderzoeksrapport

Brochure Van Vak naar Baan

Geen opmerkingen: