woensdag 22 april 2015

Wise-gebruikersoverleg april 2015Er is een nieuwe versie van Wise: 6.3.1

De nieuwe handleidingen:

Nieuwe handleiding 5b Exemplaren met een aangepast handleiding Routecollecties:
In het onderstaande document worden de nieuwe elementen benoemd en toegelicht:
Aantekeningen tijdens het overleg:

1.       Verslag 4 november 2014 Gebruikersoverleg Wise
·         Drie inlogcodes: pincode nog steeds nodig, nieuw wachtwoord + wachtwoord voor e-books. Het is een gedoe! Het kan nog wel eens overlegd worden met HKA / KB, maar het gebruik van wachtwoorden wordt steeds meer een vereiste voor welke digitale dienstverlening dan ook.
2.       Bestel-, tijdschriften- en cataloguszaken
Ø  Last van dubbele muziektitels. Gevolg van Muziekbank Enschede. Er wordt gezocht naar een oplossing.
Ø  Prentenboeken krijgen van de NBD een trefwoord mee. Op het boek en in de catalogus.
Ø  Nieuwe etiketmethode: JFO. Trefwoordentoekenning automatisch mogelijk. Belangstelling? Neem contact op met Aad.
Ø  Op BiebtoBieb: regelmatig verslaglegging van Aad.
Ø  In de Wise-catalogus wordt door Aad regelmatig een link gelegd naar de Oude Kinderboeken
Ø  Overzicht geleverde materialen
·         Verslag 4 november 2014 Gebruikersoverleg Wise
o   Drie inlogcodes: pincode nog steeds nodig, nieuw wachtwoord + wachtwoord voor e-books. Het is een gedoe! Het kan nog wel eens overlegd worden met HKA / KB, maar het gebruik van wachtwoorden wordt steeds meer een vereiste voor welke digitale dienstverlening dan ook.
Ø  Bestel-, tijdschriften- en cataloguszaken
Aad:
o   Last van dubbele muziektitels. Gevolg van Muziekbank Enschede. Er wordt gezocht naar een oplossing.
o   Prentenboeken krijgen van de NBD een trefwoord mee. Op het boek en in de catalogus.
o   Nieuwe etiketmethode: JFO. Trefwoordentoekenning automatisch mogelijk. Belangstelling? Neem contact op met Aad.
o   Op BiebtoBieb: regelmatig verslaglegging van Aad.
o   In de Wise-catalogus wordt door Aad regelmatig een link gelegd naar de Oude Kinderboeken
o   Overzicht geleverde materialen
Andy:
·         Overzichten bestelde materialen: op de projectensite komt een handleiding nav verzoek Zwolle. Daarmee kun je een maandoverzicht maken van binnengekomen materialen.

3.       Ingebrachte punten Bibliotheken:
·         Zelfbediening: mededeling komt op de automaat: Titel eerder geleend. De leverancier van de automaat verwijst naar HKA, HKA verwijst naar de leverancier. Het is niet meer dan een attentie.
·         Leenrechtcijfers zullen zo snel mogelijk verstrekt worden.
·         Gastlenen: graag goede uitleg. Wanneer dit ingevoerd wordt, is nu nog steeds onbekend. IAM is nog niet ingevoerd. Nu nog op deze manier: http://www.gastlenen.nl/ in afwachting van de landelijke ontwikkelingen: http://www.debibliotheken.nl/de-branche/strategie-2012-2016/de-nationale-bibliotheekpas/gastlenen/ Zolang op dit laatste terrein geen concrete voortgang te melden valt, blijft de situatie zoals hij nu is.
·         Tristan foutmeldingen voor boeken met bijlagen. De tags liggen dan dicht bij elkaar en dan kan de Tristan ze niet goed lezen. Oplossing ligt in één label en eventueel bijlages met een neplabel of met niets. NBDBiblion: liever geen tags in bijlages plakken. Dat verzoek wordt door Andy bij NBDBiblion neergelegd. Er is overeenstemming in deze vergadering en daarmee in het netwerk: geen tags in de bijlages.
·         Openingstijden van bibliotheken opnemen in de app.
·         Reacties van klanten (nav verandering van het emailadres)?
·         Gezinsopties, bijvoorbeeld een ouder die wil betalen voor kinderen, die zijn mooi. Reserveren voor het kind kan niet. Datzelfde geldt voor een schoolpas: een docent die voor zijn leerlingen wil verlengen. Dat wordt als wens ingebracht.

4.       Diversen:
·         Incasso-abonnement: document wordt verspreid.
Het is een jaarabonnement, waarbij maandelijks het verschuldigde (maand)bedrag geind wordt. Dit wordt eerst getest, daarna wordt een volgende keer hierop verder op ingegaan.
·         Bericht van jeugd naar volwassenen: van gratis lid naar betaling. Per instantie kan er een mail gestuurd worden. Dan worden echter de jeugdleden eerst uitgeschreven, wat wordt gevolgd door een mail om het lid uit te nodigen om weer lid te worden. (à la Rotterdam). Wat zijn de ervaringen in Rotterdam over deze gang van zaken? Dit speelt ook (al twee jaar) in het Marcom-overleg. Marketingmodule maakt dit mogelijk, JB brengt wens in.
·         Nieuwe berichtvormen: Financiële attendering. Het heeft veel geld opgeleverd, doordat klanten gewezen werden op openstaande bedragen en die vervolgens betaalden.
·         CAF-bericht: klanten worden per mail geïnformeerd over de contributiebetaling
·         Bevestigingsmail over betaling contributie.
·         Biebsearch-abonnementen: als studenten stoppen met opleiding en er niet meer betaald wordt, zouden bericht moeten krijgen over het niet meer geldig zijn van het abonnement
·         VAF per instantie
·         Klanten (status Niet actief): worden na twee jaar onzichtbaar, zo is het voorstel van HKA. Dat is een slecht idee, klanten die trouw contributie betalen en al een aantal jaren niet actief geleend hebben, moeten zichtbaar zijn en blijven in de ledenadministratie. Kan dit op systeemniveau geregeld worden? Op instantieniveau kost extra programmeertijd van HKA. Er komt een nieuw voorstel, actie JB.
·         Cursus Wise voor beginners: nieuw personeel, vrijwilligers. Hoe ligt de behoefte? Het wordt dan centraal geregeld/gegeven, of op locatie. Deze vraag komt in de mail met vragen die JB zal sturen.
·         Er is ook behoefte aan cursus voor gevorderden. Berla Bech heeft dit in Zwolle ontwikkeld en uitgevoerd. Kunnen deze tips&trucs gedeeld worden?
·         Status D (ingenomen in de automaat, nog niet in de client). Deze kunnen vanaf nu direct weer uitgeleend worden aan een volgende klant. Kan per instantie ingeregeld worden. Een bibliotheek neemt een boek in als het een reservering is, een ander geeft het boek dan toch aan de klant mee…
Brief ingebrekestelling (WIK) en Deurwaarderprocedure in Wise
·         Brief waarin de klant verantwoordelijk gesteld wordt.
·         De term administratiekosten mag niet meer gebruikt worden
·         Deze brief moet echt eerst naar de klant gestuurd worden, voordat de deurwaarder ingeschakeld kan worden.
·         Deze brief wordt tussen de nota en de deurwaarderprocedure in ingezet.
CD-uitleningen
·         We gaan ver over het budget heen van de afgesproken aantallen/bedragen voor het lenen van cd’s vanuit Muziekweb en CDR. Er is een kleine groep die heel veel leent en die zorgt voor overschrijding van de kosten in het Overijssels netwerk. Er zijn op dit moment geen limieten ingesteld. Er wordt in de Commissie Digitaal nagedacht over wenselijke regulering.
·         Aanzwengelen bij CDR. Het liefst de veelleners (boven een bepaald aantal exemplaren) belasten. Er is een lichte voorkeur voor punt 1: vergoeding vragen voor het reserveren (inbrengen) sec voor CDR-materialen, maar dan het liefst boven een bepaald aantal.
Ervaringen met de start van Wise 6.3.1
·         Er waren wat bevoegdheidsproblemen gisteren die opgelost moesten worden.
·         Het opstarten van Wise (met Java 1.8) is zwaar en langzaam, kost tijd.
·         Koppelen naar titel deed het niet.
·         HKA is bezig met exemplaar-bevoegdheden nav kritische opmerkingen vanuit het land. Dat is merkbaar in deze versie.
·         Exemplaren-actielijst: daar komen geen boeken meer op te staan. Routecollecties-problemen:
o   Exemplaren verliezen soms spontaan hun container
o   Relatie-exemplaren volgen elkaar niet altijd
o   Route-exemplaren verdwijnen soms spontaan van de actielijst
Er komt een mail over deze problematiek.
Handleiding nieuwe versie komt op projectensite, zie het overzicht, o.a.:
·         Verrekening bij status-9 klanten
·         Routeexemplaren-problematiek
·         VAFINST is ingesteld. Beter voor het reserveringsnetwerk. 28 dagen voor eigen klanten!
·         PFA: komt nog een mail
·         Is het wenselijk dat een klant (na het aflopen van het huidig abonnement) zelf kan aangeven dat het abonnement gewijzigd moet worden. Samenhang met machtigingen?!
Hoe loopt de actie proefabonnement?
·         Een lid dat ingeschreven wordt krijgt een blokkade (Evelien)
·         Nijverdal 25 inschrijvingen
Incasso:
·         Handtekening op het document: centraal bewaren is voldoende. Je hoeft niet te scannen en dit digitaal in Wise op te nemen.
WiseCat+ en ABL+
Nieuwe zoekmachine in Overijssel. Er wordt een keuze voorbereid. Voorlegging aan het DOBO. Berla, Jan te Bokkel, Rolf, René Lueks, René Olde Keizer.
Nieuwe datum:

Dinsdag 22 september 2015