zaterdag 12 september 2009

The Long Tail

The Long tail van Chris Anderson, al een tijd een inspiratiebron voor veel bibliotheekactiviteiten. In Overijssel in het GPS-programma waren al veel verwijzingen naar dit boek voorbijgekomen, maar ik had het boek nog niet zelf gelezen. Nu wel en dat was zeker de moeite waard.


Zijn boeken geven te denken.

Als ik om me heen kijk, zijn we in de bibliotheekpraktijk nog steeds sterk gericht op de kop en zie ik te weinig integrale aandacht voor de lange, dikke staart. Bol.com lijkt dat beter te doen.
We richten met elkaar wel prachtige bibliotheek'winkels' in om onze klanten te verleiden onze mooie producten in de etalages mee te nemen, maar hoe we ze langs de lange staart naar hun interessegebieden leiden, daar moeten we nog veel meer over nadenken. De aquabrowser lijkt me daarvoor niet voldoende. We zouden daarvoor als bibliotheeksector ons veel eenduidiger aan de klant moeten presenteren en via slimme navigatie hem of haar tonen wat er allemaal is. Maar misschien levert de ontwikkeling van de ideale bibliotheekwebsite wat op.

Vrije informatieuitwisseling is van groot belang en toenemende gebruikersaantallen helpen internetorganisaties om ontwikkelingen te sturen. Nou geldt die 'ijzeren wet' voor de Nederlandse bibliotheeksector niet in alle opzichten, maar het geeft toch te denken over hoe we de databanken behandelen. Alleen in te zien in de bibliotheek...
De jongeren kwamen toch al (bijna) niet meer, we zouden ze deze databanken juist wel moeten laten zien en gebruiken. Dus: nog meer inzetten op mogelijk thuisgebruik.

Over auteursrecht zullen we de komende jaren nog wel wat gaan horen. Informatie die zo goedkoop kan worden aangeboden, de macht van het getal, de veranderende mogelijkheden om deze informatie op allerlei manier te kunnen gebruiken. Daar gaan de komende tijd heel veel van uit om de huidige wetgeving bij te stellen, daar ben ik van overtuigd geraakt.

We gaan nog boeiende tijden tegemoet, dat mag duidelijk zijn.