woensdag 17 februari 2016

Taallessen, we kunnen niet wachten!

Onder de kop "Syriërs storten zich liefst snel op taallessen" heeft de Stentor vandaag een artikel over taallessen aan vluchtelingen. Er is veel behoefte om snel Nederlands te leren en er zijn veel initiatieven.
Er is bij alle positieve energie te bespeuren, er wordt veel hulp geboden, er worden veel mensen geholpen.
Focus Forward van Konnektid brengt vraag en aanbod bij elkaar. Asielzoekers kunnen hier vragen om taalles, vrijwilligers kunnen aangeven dat ze iemand les kunnen geven en begeleiden.

Zorg is er ook: wat is de kwaliteit van de ondersteuning en sluit het wel aan op de inburgeringscursus? In het artikel komt het niet aan de orde, maar in de bibliotheek hebben we de oplossingen in huis via Taalkit Dutch voor vluchtelingen. Direct inzetbaar, flexibel, kwaliteit biedend, perfect aansluitend bij de andere taal- en inburgeringscursussen van Oefenen.nl. Voor iedereen beschikbaar, de bibliotheek heeft het. En voor een vervolg is de persoonlijke begeleiding op maat van het Taalpunt onvolprezen.
Jammer dat dit nergens in het artikel genoemd wordt, want dit kan zo handig zijn voor de doelgroep en de begeleiders. Er is dus nog heel veel te doen om de bekendheid van dit aanbod te vergroten.
Geen opmerkingen: