vrijdag 12 februari 2016

Materialen Nederlands leren

In het tijdschriftnummer van Les (Tijdschrift voor Nt2 en taal in het onderwijs) van december 2015 staat een mooi overzicht van materialen.

Welbevinden
Onder het kopje Welbevinden een lijstje boeken en websites over vluchtelingen. Hier kun je verdieping vinden in achtergronden en ervaringen van mensen die hier naar toe gekomen zijn. Vaak belangrijk en soms essentieel als je goede begeleiding wilt bieden.

Taal
Onder Taal vind je eerst een paar Leesboeken. Verhalen voor en door vluchtelingen. Een manier om je in te leven in je medemens.
Daarna enkele Woordenboeken. Een woordenboek kan een praktisch handig hulpmiddel zijn bij de communicatie.
Dan Sites waar vluchtelingen en asielzoekers meteen Nederlands kunnen leren. We kennen in de bibliotheek de onvolprezen site www.oefenen.nl. Op verschillende manieren kan deze site ingezet worden bij het leren van Nederlands en de inburgering. Maar er worden nog meer sites genoemd die we in kunnen zetten.
Dan volgt er nog een aanvullende lijst van Andere websites om Nederlands te leren. Mooi om inspiratie op te doen, zodat je nog eens op een nieuw, verfrissend idee komt in de begeleiding van je taalmaatje/-klas.
Het overzicht wordt afgesloten met een lijstje Lesboeken.

Het volgende nummer van Les zal geheel besteed zijn aan leermiddelen. Ik overweeg om een abonnement te nemen - daarmee heb je ook toegang tot het digitaal archief van Les. Dat kan gezien de ontwikkelingen best de moeite waard zijn, maar op dit moment heb ik alleen enkele papieren edities van het decembernummer van Les (nummer 196). Alleen als er voldoende verwachting is dat een abonnement ook zinvol genoeg ingezet kan worden, zullen we het plan om een abonnement te nemen concreet maken. Als je hierover een idee met me wilt delen, laat het weten!
Datzelfde geldt als je specifiek vermelde materialen zou willen bekijken/uitproberen. Via de catalogus van Bibliotheek Dalfsen of Bibliotheek Hardenberg kun je zelf zoeken/reserveren, maar als je hulp nodig hebt of aanvraagkosten wilt voorkomen, laat me dat weten. Ik zal dan kijken wat ik voor je kan doen.

Geen opmerkingen: