vrijdag 5 februari 2016

Empathie, waar vind je dat?

"Wij vormen met elkaar de samenleving. Door onze houding, onze blik en onze woorden, onze antwoorden en vragen, maken we met elkaar de omgeving..."
Dat schrijft Minister Bussemaker in het voorwoord van het rapport "2 werelden 2 werkelijkheden; hoe ga je daar als docent mee om?". Het rapport is geschreven door Margalith Kleiwegt die op diverse scholen met betrokkenen gesproken heeft. Luister hier naar een interview met haar op Radio 4.

Wat hierin heel sterk wordt blootgelegd is dat we in een samenleving leven waar we allemaal wel behoefte hebben aan empathie, maar dat niet altijd krijgen. Het voeren van een gesprek van een gesprek daarover wordt vaak niet gedaan (een term uit het rapport: 'handelingsverlegenheid') of ontaardt omdat fundamentele gespreksregels niet altijd zo logisch en aanvaard zijn als we wel eens geneigd zijn om te denken.

Het citaat dat in onze westerse samenleving gekoppeld aan de naam Voltaire voortleeft: "Ik ben het niet eens met wat u zegt, maar ik zal uw recht om het te zeggen tot mijn dood verdedigen" zit in onze democratische genen. Maar er zijn situaties waarin je dan toch met de mond vol tanden blijft staan en waar je met dit uitgangspunt niet verder komt dan het ervaren van diepe machteloosheid omdat het gesprek dichtslaat en je met de uitkomsten geen enkele toenadering tussen radicaal tegengestelde meningen en standpunten ervaart. De zo dringend gewenste empathie lijkt dan verder weg dan ooit!

Lezen dat rapport. En dan nog eens verder nadenken over mediawijsheid en hoe we dit gesprek kunnen verbreden, dus niet alleen in de school, maar ook daarbuiten. Ouders, burgers, media, we hebben er allemaal mee te maken.

Wat hier aangestipt wordt raakt de bibliotheek en waar dit instituut voor staat. Ik heb geen gemakkelijke oplossing te bieden, maar wil wel pleiten voor kennisname van deze materie die soms heftig binnen de schoolmuren tot uiting komt.

Geen opmerkingen: