zaterdag 17 oktober 2009

Nieuwe bibliotheek en the long tail


Onder de titel "Een boek, en snél graag" beschrijft Teun Ceelen in Trouw van donderdag 15 oktober de ontwikkelingen in de bibliotheeksector. Naar aanleiding van de omvorming van Zwolle-Zuid wordt stilgestaan bij de motieven om de bibliotheek anders in te richten. Samengevat: Met een betere presentatie denken de openbare bibliotheken nieuwe lezers te trekken. Beleving en verleiding, daar gaat het om in de moderne bieb.


Heel mooi, wat er is gerealiseerd en wat we er mee bereiken.


Maar laten we onze aandacht ook vooral blijven richten op 'the long tail'. De ideale website van Zwolle-Zuid biedt zicht op de ontwikkelrichting om onze klanten mooie dingen te bieden. Maar ik denk dat de verstrooiing van de aandacht van onze brede (potentiële) klantengroepen de komende jaren nog veel verder doorzet. De aquabrowser als zoeksysteem is mooi, waar waarschijnlijk in zijn eentje niet genoeg om iedere klant(engroep) op een wenselijke en prettige manier zicht te geven op alles wat we in huis hebben. Een snuffelcatalogus, rubriceringen, tips van anderen, doorklikken in de wereld van internet en weblogs, allemaal zaken die we vast nog veel meer en beter kunnen uitbouwen.


En daarvoor zullen we aan de achterkant ook nog intensiever moeten gaan samenwerken. Eén netwerk met één collectie tegen éénduidige voorwaarden beschikbaar stellen, dat zou aardig zijn richting onze klanten.

We zijn al een eind. In GPS-verband zijn modules ontwikkeld voor de collecties, voor de herinrichting, voor het personeelsbeleid er om heen. Zodat die veertig vernieuwde bibliotheken in Overijssel er over een paar jaar staan.

Daarbij is het nodig dat de besluitvormingsstructuur gelijke tred houdt met deze ontwikkelingen. Anders wordt de spanning te groot tussen het beleid, dat toch nog steeds plaatselijk bepaald en uitgezet wordt en de wensen die vanuit het netwerk geformuleerd worden.

Geen opmerkingen: