dinsdag 7 februari 2017

't Denk-Gelag Dossiers

Het is een mooie traditie geworden. Een avond met elkaar in gesprek over een onderwerp. Sterk de lokale verbondenheid opzoeken en vooral veel uitwisselen qua visie, ideeën, argumenten en meningen.

Waterbeheer

Boeren

Alcohol

De avond wordt gelardeerd met een flyer met materiaalsuggesties, zoals boeken, artikelen uit kranten, tijdschriften en/of internet en andere informatietips en -suggesties rond het onderwerp. Om verder te lezen, praten en nog eens terug te kunnen kijken.
Elke keer zijn er zo'n twintig tot dertig deelnemers. Het stramien van de avond is niet altijd helemaal hetzelfde, maar wel wordt er steevast vooral tijd besteed aan het onderlinge gesprek.
Wat er in Dalfsen kan, zal vast in meer plaatsen in een behoefte voorzien.

Geen opmerkingen: