donderdag 12 januari 2017

Digitaal meedoen - cursus Klik & Tik deel 1 : Internet centraal

In de powerpoint presentatie (pagina 2) zit het programma van bijeenkomst 1. Wat notities heb ik hieronder geplaatst. Tenslotte nog wat evaluerende opmerkingen.


1 internet.2017-01-11 from Jan te Bokkel

3.We kunnen al heel veel J !
Zoals verwacht, lopen de wensen en verwachtingen uiteen.
We blijven ons met het reguliere Klik & Tik – lesmateriaal richten op basisvaardigheden. Het kan soms nuttig zijn voor specialisten en hun specialistische werkzaamheden (bijvoorbeeld foto’s bewerken) om bepaalde aspecten van digitale basisvaardigheden nog eens te bestuderen.
In de algemene onderwerpen die we de komende weken aan de orde gaan stellen, zal ik deze lijst er nog wel eens bijpakken. En wat ik daar in blijf zoeken is verdieping en aanvulling van begrip en ontdekking wat de digitalisering van onze omgeving met ons doet en van ons vraagt. Suggesties en tips zijn en blijven van harte welkom.
Vandaag gaan we in ieder geval een poosje stilstaan bij internet: wat is het en wat zijn de gevolgen van het ontstaan/de ontdekking van internet?

16. In tientallen jaren is ons huidige internet ontstaan. Eerst werd er computers met elkaar verbonden om elkaars (reken)kracht te vergroten. Later werden dat computernetwerken die met elkaar samenwerkten/versterkten en sinds ongeveer 1990 werd dat een wereldwijd netwerk.
Sinds een jaar of 25 hebben we te maken met een krachtig netwerk dat nog steeds groeit en dat een aantal revolutionaire veranderingen met zich meebracht.

17. Als je een computer hebt, ben je daarover eigen baas en is dat jouw eigendom.
Door die computers aan elkaar te knopen ontstaat het internet. Door dat internet is het mogelijk met de snelheid van het licht met elkaar te communiceren, wereldwijd. En ontstaat er iets waar niemand de baas is en niemand het eigendom als alleenrecht over heeft.
En is dat iets nieuws? Jazeker!

18. Die pc’s zijn nog steeds eigendom van een rechtspersoon. Maar dat internet is wel wat, doet wel iets, maar niemand kan er de baas spelen en het is niet echt van iemand? Dan klopt hier eindelijk de rekensom van 1 + 1 = 3!
Mensen die dat vanaf het begin goed begrepen hebben, zijn Larry Page en Sergey Brin van Google en Mark Zuckerberg van Facebook.
Google is begonnen als zoekmachine op internet. Websites opsporen.
Mark
Zuckerberg wilde dat mensen ook digitaal kunnen netwerken.
Door zich op dienstverlening te richten en die dienstverlening te ondersteunen met investeringen in digitale apparatuur en het netwerk hebben zij en vele anderen het internet groot gemaakt tot wat het nu is.

19. Een drijvende kracht van de internetontwikkeling is kostenreductie.
1.Vergelijk een winkel/kantoor met openingstijden met een website/webwinkel met 24 uur per dag, 7 dagen in de week, 365 dagen per jaar te bezoeken!
2.Een muziekuitvoering kun je digitaal opslaan in een miniem bestandje en razendsnel delen. De muziekindustrie is ingrijpend veranderd sinds de opkomst van internet en het is niet meer de cd-verkoop waar muzikanten hun verdiensten halen, maar dat gebeurt tegenwoordig veel meer via optredens.
3.Een email is sneller en goedkoper dan een brief
4.Boeken kun je ook in een klein computerbestandje opslaan. Nauwelijks productie- en distributiekosten meer als dat voldoende is.
5.De gedachte is dat deze ontwikkelingen met veel meer producten mogelijk zijn met 3D-printing. Iets stuk in huis? Moet vervangen worden? Een bestandje sturen, de 3D-printer aanzetten en het voorwerp wordt lokaal aangemaakt.

20. “Informatie wil gratis zijn”
Als iets bijna gratis is, kun je het ook maar beter gratis aanbieden.
Hoe je dan toch geld kunt verdienen, beschrijft Chris Anderson in het boek Free. Te leen bij de bibliotheek of gratis als ebook te downloaden.

21. Schaalgrootte heeft enorme effecten. Doordat je via internet op een snelle en gemakkelijke manier je doelgroep enorm kunt uitbreiden, kan dat je markt enorm vergroten.

22. De lange staart. Ook een grafiek van de al eerder genoemde Chris Anderson.
In elke markt zijn er populaire producten, die als warme broodjes over de toonbank gaan en de (bijna) winkeldochters. Winkeliers moeten daarin voortdurend keuzes maken om omzet en verdiensten op topproducten binnen te halen. Maar de minder gewilde producten, wat doe je daarmee? In het magazijn laten staan en zo nu en dan iemand tevreden kunnen stellen? Maar elk product neemt wel ruimte in beslag en kost wel wat.
Digitaal ziet dat plaatje er heel anders uit. Je kunt digitaal mensen met heel speciale interesses voor producten die weinig gevraagd worden toch bedienen en daar geld op verdienen. Bol.com en Amazon.com hebben dat uitstekend begrepen en in praktijk gebracht.

23. Wij hebben meegemaakt dat de televisie als massamedium de wereld veroverde.
En we maken nu mee dat dit medium afbrokkelt door de opkomst van internet en alles wat door internet-ontwikkelingen mogelijk geworden is.

24. Hoe we samenwerken verandert ook door internet.
Zo’n harkmodel met een duidelijke baas staat onder druk
We hebben gezien dat het via internet mogelijk is om samen te werken zonder compleet uitgewerkte organisatiestructuur, soms zelfs beter dan in de traditionele management-theorieen.
Daarbij spelen kostenreducties op dit gebied een belangrijke rol.

25. Dat betekent niet dat alles zomaar werkt. 
Niet wat de baas zegt, is leidend. Zelfsturende teams die bepaalde waarden erkennen en onderhouden in hun samenwerken, dat kan werken.
Buurtzorg is in Nederland een voorbeeld van dit nieuwe organiseren.
Amerika was vrij hiƫrarchisch ingesteld, deze veranderingen hebben daar hun effect.
Maar het polder-overlegmodel van Nederland staat ook door internet-ontwikkelingen onder druk. Waarom eerst praten en vergaderen, terwijl we het ook gewoon kunnen doen?
Nogmaals, niet alles werkt en blijft goed werken. Maar internet heeft wel invloed op ons denken hierover!

 26. Wetgeving loopt per definitie achter op ontwikkelingen in de samenleving. Eerst moet er iets gebeuren dat we massaal niet willen en dan heb je kans dat er iets in de wetten verandert.
Een telefoon stelen is niet anders dan het vroeger (voor internet) was.
Maar inbreken in een computer en een kopie maken van een bestand van een ander. Dat steel je. Maar wat heb je dan gestolen? De eigenaar heeft dat bestand nog steeds op zijn computer staan…

Inloggen op oefenen.nl nam wat tijd in beslag. Omdat er met verschillende apparaten gewerkt wordt, waarvan een belangrijk gedeelte niet eigen kan dat per definitie bijna niet anders.
Maar in een belangrijke stap was in de handleiding vooraf nog niet voorzien en dat is het aansluiten van je eigen laptop/tablet via het wifi-netwerk in de Trefkoele+ nodig (gasten, geen wachtwoord vereist). Pas dan kun je de browser starten en oefenen.nl opzoeken!

Het inloggen zelf was niet zo'n groot probleem. Met de persoonlijk verstrekte inlogcode (neem die ook over in het werkboek op bladzijde 6) kon iedereen goed uit de voeten.

Maar het geluid was wel een probleem. Het is essentieel dat je goed kunt horen wat er in de filmpjes verteld wordt, maar vijftien verschillende stemmen/verhalen uit apparaten en nog een aantal gesprekken van de deelnemers levert een situatie op waar weinig richting in te ontdekken valt.
Met koptelefoons en oortjes werken is de oplossing, maar dan moet dat wel werken op je apparaat of dan moet dat werkend gemaakt worden. Er zijn wat dat betreft een aantal zaken opgelost. We hebben proefondervindelijk nog maar eens bevestigd gekregen dat het wenselijk is dat een ander geen last heeft van het geluid van de cursus die je volgt. Hopelijk gaan we dat de komende weken zonder al te veel moeite realiseren.

Er bleek ook nog wat aan de hand met de cursus zelf. Sommige links naar de lesstof/filmpjes werkten niet? Zou dat met Google Chrome te maken kunnen hebben? Dat is nog een aandachtspunt.

Geen opmerkingen: