donderdag 5 januari 2017

Digitaal meedoen - introductie Klik & Tik - cursus

De Klik & Tik - cursus gaan we in een groepscursus aanbieden. Tot nu toe boden we deze cursus individueel met begeleiding aan, maar er lijkt duidelijk behoefte aan de uitwissseling en de stimulans die een groep kan bieden.
Gisteren deze presentatie laten zien, dat leverde interessante gesprekken op.


Cursus klik & tik.2017 01-02 from Jan te Bokkel

Vier elementen bieden enig houvast bij het bepalen hoe iemand digitaal meedoet.  • Je kunt naar iemands (culturele) vaardigheden kijken. Wat heeft iemand aan scholing, via werk of vrijetijdsbesteding aan vaardigheden meegekregen en ontwikkeld om met digitale uitdagingen om te gaan. Lezen is daarbij natuurlijk altijd een belangrijk aspect.
  • Het netwerk speelt een belangrijke rol in het stimuleren (of afremmen) om social media te gebruiken. Als al je vrienden en kennissen dat doen, ga je vaak min of meer automatisch meedoen. Als er in je omgeving weerstanden zijn, dan wordt voor jou de vanzelfsprekendheid minder en heb je minder zin. En hulpvragen hebben ook minder kans om bij iemand terecht te komen die er wat mee kan. En ouderen zitten sowieso niet hele dagen bij elkaar in de schoolbank.
  • Veel ouderen hebben nog een druk en actief leven en moeten alle zeilen bijzetten om aan alle zorg- en andere verplichtingen te voldoen. Kun je voldoende tijd (en zin) vrijmaken om een nieuwe vaardigheid te verwerven en te onderhouden?
  • Bij alle keuzes die je moet maken om digitaal mee te doen horen vaak prijskaartjes, soms forse. Wat moet je kiezen en wie helpt je daarbij? En heb je daar voldoende vertrouwen in?
De cursus Klik en Tik biedt hulp bij het verwerven van een aantal digitale basisvaardigheden. Voordat we daar op inzoomden hebben we geïnventariseerd wat mensen doen en gaven deelnemers aan wat ze zelf (goed) kunnen, waar ze meer van willen weten en waar ze hulp bij nodig hebben. Ook konden ze aangeven dat ze iets niet willen - en mochten ze zelf ook nog rubrieken kiezen (maar daar is geen gebruik van gemaakt).In de inventarisaties plaatsen veel mensen gelukkig opmerkingen in de rubriek 'Dat kan ik'. Met andere woorden, velen kunnen zich vaak goed redden.
Toch zit er ook wel een bredere onzekerheid, die via één opmerking aan de oppervlakte komt: "Wat wil ik er eigenlijk mee doen?".
Steun en positieve feedback kunnen zo iemand mogelijk helpen.
In het gesprek kwam aan de orde dat de verplichting om digitaal te acteren steeds sterker gevoeld wordt. Het voorbeeld kwam voorbij van de museumjaarkaart. Iemand vroeg dat online aan en moest een pasfoto digitaal aanleveren. Dat wilde ze niet en uiteindelijk is het toch gelukt om een pasfoto-loze kaart te bemachtigen, maar waarom niet vooraf aangegeven dat dit ook een optie was?

In de rubrieken "Hier wil ik meer van weten" en "Hier heb ik hulp bij nodig" zitten veel aanknopingspunten om in de komende cursusbijeenkomsten op in te zoomen - als dat al niet in het cursusmateriaal zit.
Echter, er zitten wel opmerkingen tussen die verduidelijking behoeven, zoals de behoefte aan 'programma's maken'.
En je weet niet van de betrokkene wat hij wel en niet weet. En ook niet waar hij of zij naar toe wil. En dat eindpunt kan heel gemakkelijk verschuiven als er nieuwe perspectieven komen: als dat kan, dan zou ik graag ook nog dat willen...!
Veel zaken, zoals foto's bewerken, komen niet rechtstreeks aan bod in de cursus Klik & Tik en zijn ook minder goed als basisvaardigheden te typeren. Toch kunnen bepaalde aspecten uit de cursus voor sommige deelnemers mogelijk toch meer begrip opleveren, waar ze bij een cursus via bijvoorbeeld de Senioren Computerclub Dalfsen of via Seniorweb weer profijt van kunnen hebben.
En als je wilt internetbankieren, dan kun je dat niet een beetje doen en eerst maar eens alle veiligheidsaspecten links laten liggen. Dat gaat niet werken, dus moet je in zo'n geval een aantal zaken integraal meenemen om een goed eindresultaat te waarborgen.
Wat me opvalt: niemand noemt spelletjes doen. Terwijl ik vermoed en aanwijzingen heb dat dit toch veel gebeurt. Maar dat wordt misschien niet als serieus genoeg ervaren om op te nemen in zo'n inventarisatie.
Iemand dacht even de term porno te zien op de site van oefenen.nl. In werkelijkheid stond er promo. Ook al is internet mede groot geworden door pornografie, dat hoort niet tot basisvaardigheden die we in cursusvorm aanbieden en dat moeten we maar zo laten.
Kortom, er ligt een breed en complex werkterrein waarin grote uitdagingen liggen om menselijke verwachtingen op het juiste niveau te benoemen en in te lossen.

We gaan de komende weken in Dalfsen met vijftien deelnemers aan de slag en in Hardenberg zoeken we nog even naar de juiste vorm en tijdstip. Daar mag de groep van vijf deelnemers nog iets groeien. 

Geen opmerkingen: